ChristenUnie stemt in met invoering nieuw parkeerbeleid

Autorijders.jpg
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 13 november 2023 om 09:00

ChristenUnie stemt in met invoering nieuw parkeerbeleid

Op dit moment wordt de uitbreiding van het betaald-parkeren-gebied in Leiden stap voor stap ingevoerd. Als ChristenUnie steunden we die plannen van het college omdat wij geloven dat dit in een aantal woonwijken een aantal parkeerproblemen zal gaan oplossen.

Wel hebben we aandacht gevraagd voor de zogenaamde schrijnende gevallen die extra geraakt worden door dit nieuwe parkeerbeleid. Dat zijn bijvoorbeeld huurders die na sloop van hun flat en na terugkeer in de nieuwbouw op het oude adres, géén vergunning meer kunnen krijgen. We zagen recent dat dit speelt bijvoorbeeld bij een tweetal sociale woningbouwplannen (Corantijnstraat en ParK de Zwijger). Tijdens de raadsvergadering van 9 november j.l. heeft de CU nogmaals bij de wethouder bepleit om voor deze kleine groep een maatwerk-oplossing te zoeken. Helaas wilde de wethouder daar niet in meegaan. Een voorstel om dit probleem te ondervangen, onder meer samen met de VVD ingediend, kon helaas niet op een meerderheid rekenen. 

Verder hebben we de wethouder nogmaals dringend verzocht te onderzoeken wat het nieuwe parkeerbeleid betekent voor het parkeren van bezoekers van woonzorgcentra. Werkt dat drempelverhogend? Zo ja, welke oplossingen zijn er om er voor te zorgen dat bewoners van woonzorgcentra gewoon hun bezoek kunnen ontvangen? Tijdens de coronaperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is voor die bewoners om bezoek van familie of vrijwilligers te kunnen verwelkomen. Alleen al om die reden zou het parkeren voor bezoekers van woonzorgcentra goedkoper of zelfs gratis moeten zijn vinden wij. Dat geldt uiteraard ook voor de zorgcentra die nu al in het betaald parkeren gebied liggen. Naar aanleiding van een voorstel van de CU heeft de wethouder beloofd dit te zullen onderzoeken en de raad hiervan op de hoogte te brengen vóór 1 januari 2024. Afhankelijk van uitkomsten daarvan zal de CU-fractie bezien of er voor die doelgroep nog een specifieke oplossing nodig is.

De invoering van het nieuwe parkeerbeleid zal impact hebben voor iedereen in de betreffende woonwijken. Daar laat de CU zich zeker niet door afschrikken. Wel zullen we nauwgezet volgen of er voor sommige kleine kwetsbare groepen maatwerkoplossingen nodig zijn, om te voorkomen dat zij onevenredig getroffen worden door de nieuwe parkeerregels.