ChristenUnie Leiden wil stadsfeest tijdens Oud en Nieuw

vuurwerk.jpg
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 7 augustus 2023 om 12:00

ChristenUnie Leiden wil stadsfeest tijdens Oud en Nieuw

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de manier waarop we in Leiden Oud en Nieuw vieren. De grootste verandering is wel dat er steeds meer delen van de stad vuurwerkvrij worden. Stap voor stap gaan we er als stad naar toe dat er géén consumentenvuurwerk meer mag worden afgestoken.

Als ChristenUnie zijn we er voorstander van dat Leiden vuurwerkvrij wordt. Vuurwerk zorgt jaarlijks voor veel overlast en slachtoffers bij mensen en dieren en behalve dat is het ook een enorme belasting van het milieu. Het vuurwerkvrij maken van Leiden kan wat ons betreft niet snel genoeg gaan, maar we begrijpen ook dat dit een proces is van jaren. Er wordt immers in de stad ook zeer verschillend over vuurwerk gedacht. Zeker omdat het hier om een lange traditie gaat, is het belangrijk om inwoners mee te nemen in deze verandering. Zo komt er een bewustwording dat vuurwerk afsteken eigenlijk niet meer normaal is.

Naast alle stappen richting vuurwerkvrij in de afgelopen jaren, is het opvallend dat er eigenlijk op geen enkele wijze naar nieuwe, alternatieve invullingen van Oud en Nieuw wordt gezocht. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er wel zo’n alternatief komt. Juist om maatschappelijk draagvlak te houden en te creëren in de veranderingen die er gaande zijn rond het vieren van Oud en Nieuw. Wij zouden daarom graag zien dat er als alternatief tijdens de jaarwisseling een stadsfeest wordt georganiseerd.

Daarom heeft de ChristenUnie een motie ingediend om als volgende stap in het vuurwerkvrijer maken van Leiden te onderzoeken of er tijdens deze of de volgende jaarwisseling een stadsfeest voor alle Leidenaren kan worden georganiseerd. Dit voorstel haalde een meerderheid in de raad en zal daarom door het college worden opgepakt en uitgevoerd. Uiteraard zullen wij de acties van het college hierin nauwlettend volgen.

Het zou fantastisch zijn als Oud en Nieuw voor alle Leidenaren het op één na mooiste stadsfeest van Leiden wordt!