Meer vrijwilligers en meer ruimte voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilliger
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 15 juli 2023 om 12:00

Meer vrijwilligers en meer ruimte voor vrijwilligersorganisaties

Bij de algemene beschouwingen heeft de ChristenUnie met succes twee voorstellen ingediend die het vrijwilligerswerk in Leiden ten goede komen.

Als eerste heeft de Gemeenteraad, op voorspraak van de ChristenUnie, besloten dat de gemeente jaarlijks een lokale vrijwilligersdag gaat organiseren. Op deze dag gaan leden van het College van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraadsleden en de ambtelijke organisatie gezamenlijk vrijwilligerswerk doen in de stad. We nodigen ook andere organisaties uit de stad aan om aan deze lokale dag mee te doen. Het is een fantastische manier om vrijwilligerswerk te promoten, de stad mooier te maken en elkaar beter te leren kennen. 

Het tweede voorstel van de ChristenUnie dat door de Gemeenteraad is aangenomen gaat over vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligersorganisaties hebben in sommige gevallen een of twee betaalde krachten in dienst, om ervoor te zorgen dat vrijwilligersorganisaties hun werk goed kunnen doen. Voor de grotere vrijwilligersorganisaties in onze stad, zoals Stichting Present en Stichting Voor Elkaar Leiden, knelt dit om hun werk goed te doen. Daarom heeft de ChristenUnie met succes een voorstel gedaan, waardoor vrijwilligersorganisaties vanaf nu meer (maximaal 3 fte) betaalde krachten in dienst te nemen. Dit biedt deze belangrijke organisaties rust en ruimte om hun werk voor de stad nog beter te kunnen doen.