ChristenUnie Leiden pleit voor opkoopbescherming

Huis.png
5 Matthijs Vet (aangepast).jpg
Door Matthijs Vet op 9 februari 2023 om 15:00

ChristenUnie Leiden pleit voor opkoopbescherming

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft de ChristenUnie, samen met de partijen SP, PvdD en Partij Sleutelstad, een motie ingediend om een opkoopbescherming in Leiden te realiseren. Middels een opkoopbescherming blijven er meer woningen beschikbaar voor particulieren.

De motie kent een lange voorgeschiedenis. Al in 2020 werd er binnen de commissie Stedelijke Ontwikkeling gediscussieerd over het instellen van een opkoopbescherming. Vervolgens werd er halverwege 2022, in het beleidsakkoord van de coalitiepartijen, opnieuw gesproken over het instellen van een opkoopbescherming. Dit zou binnen een half jaar moeten plaatsvinden. Helaas heeft de wethouder nu besloten dat het beter is om de opkoopbescherming uit te stellen. Deze keuze betreuren de partijen die de motie indienden. 

Immers, veel steden rondom Leiden hebben al een opkoopbescherming van woningen ingesteld. Dit hebben zij gedaan als een reactie op de oververhitte woningmarkt. Het verder uitstellen van dergelijke regelingen in Leiden kan ertoe leiden dat de maatregel te laat komt. De ChristenUnie wil dat iedereen een gelijke kans krijgt op de Leidse woningmarkt en daarom zal zij blijven strijden voor een opkoopbescherming wanneer dit nodig is. huizen zijn er immers om in te wonen, niet om winst te maken.