ChristenUnie Leiden tekent Bestuursakkoord 2022 – 2026

Microfoon.png
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 7 februari 2023 om 19:00

ChristenUnie Leiden tekent Bestuursakkoord 2022 – 2026

In de vergadering van de gemeenteraad van 2 februari 2023 heeft de ChristenUnie het Bestuursakkoord 2022 – 2026 getekend. Het bestuursakkoord is door alle fracties die in de Leidse gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, getekend.

In dit akkoord maken de fracties een aantal belangrijke afspraken hoe we de stad willen besturen en hoe we daarop aanspreekbaar zijn. Dat is belangrijk voor de stad en ook belangrijk voor hoe de fracties onderling met elkaar omgaan. De afspraken bieden in ieder geval een goede basis om de stad samen met alle inwoners te besturen.

Vertrouwen in de overheid versterken

In het akkoord zijn voor de ChristenUnie twee dingen in het bijzonder van belang. Eén daarvan is dat we belangrijke besluiten zoveel mogelijk willen nemen op basis van verschillende scenario’s die zijn voorgelegd aan de stad en aan de gemeenteraad. Dat helpt om vertrouwen in de overheid te versterken, omdat we op deze manier transparant kunnen zijn in de keuzes die we maken.

Ruimte voor alle partijen en minderheden  

Een andere belangrijke afspraak is dat er voor alle fracties, en dus ook voor fracties die geen onderdeel zijn van de coalitie, in de gemeenteraad ruimte is en moet zijn om constructieve voorstellen te doen. Het is belangrijk dat er op deze manier ook ruimte is voor minderheden. Zeker waar het gaat om voorstellen met financiële impact was dat in het verleden niet altijd vanzelfsprekend. Deze afspraak is daarom een belangrijke basis om de stad echt gezamenlijk te besturen.