Oproep: Geef weg wat je kan missen!

Doneren.png
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 22 november 2022 om 19:00

Oproep: Geef weg wat je kan missen!

Bij de behandeling van de begroting is in de gemeenteraad uitgebreid stilgestaan bij de grote geldzorgen die veel Leidenaren op dit moment ervaren. Het is ingrijpend dat veel mensen grote moeite hebben om hun energierekening, boodschappen en benzine te kunnen betalen. Tegelijkertijd zien we dat er ook veel Leidenaren zijn die zonder problemen door deze tijd komen.

Voor alle inwoners, rijk en arm, heeft het Rijk een energiecompensatie van in totaal 380 euro gegeven in november en december. De ChristenUnie heeft met unanieme steun van de gemeenteraad het voorstel gedaan om juist deze inwoners op te roepen om deze energiecompensatie (deels) weg te geven als deze kunnen missen. Het College zal zijn communicatiekanalen inzetten om dit op een goede manier uit te voeren.

Maar ook hier onderstrepen we de oproep: geef weg wat je kan missen, bijvoorbeeld aan de Voedselbank of het Armoedefonds.