Goed grip op de gemeentefinanciën

financien.png
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 22 november 2022 om 19:00

Goed grip op de gemeentefinanciën

Tijdens de behandeling van de Begroting voor 2023 was er – net als in de afgelopen jaren – sprake van een stevig debat over de gemeentefinanciën. De ChristenUnie ziet dat het College kiest voor een aantal terechte en grootse investeringen, onder andere om de stad groener, duurzamer en daarmee leefbaarder te maken.

Tegelijkertijd staan de gemeentefinanciën onder grote druk. Er zijn diverse indicatoren waar de gemeente Leiden er niet goed voor staat. De ChristenUnie heeft in de afgelopen jaren meerdere voorstellen gedaan om daar wat aan te doen. Ook bij deze begroting hebben we een belangrijk voorstel gedaan om goed grip te houden op de gemeentefinanciën. Dat willen we doen door een financiële stresstest uit te laten voeren, om nog meer inzichtelijk te maken hoe we er als gemeente voor staan en aan welke knoppen we kunnen draaien als de nood hoog is. Fractievoorzitter Pieter Krol is blij dat dit voorstel is aangenomen: “Het is hard nodig dat deze stresstest wordt uitgevoerd, omdat dit College zeer scherp en misschien zelfs te scherp aan de wind zeilt. Het is daarom goed dat een stresstest zorgt voor een beter en hopelijk ook objectiever beeld van de stand van financiën.”