CU Leiden tegen openbare gokreclames

gokken.png
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 10 november 2022 om 20:00

CU Leiden tegen openbare gokreclames

Mede door de inwerkingtreding van de nieuwe kansspelwet van vorig jaar zien klinieken steeds meer gokverslaafden. Op sommige plekken zijn er zelfs stijgingen van 50 procent. Deze nieuwe patiënten zijn vaak kwetsbare jongeren met nog grotere schulden dan voorheen.

Sinds het najaar van 2021 worden er in Nederland vergunningen uitgegeven om online kansspelen aan te bieden. Voor de nieuwe wet voor online kansspelen en gokreclames inging, was dit illegaal.

ChristenUnie Leiden vindt dat de overheid een schild moet zijn voor kwetsbare inwoners en derhalve een verantwoordelijkheid heeft om te voorkomen dat ook Leidenaren (gok)verslaafd raken. Deze kwetsbare groep mensen verdient het om beter beschermd te worden. Gokreclames in de openbare ruimte van onze stad zijn wat de ChristenUnie betreft dan ook erg onwenselijk.

Daarom zal de CU-fractie in de raadsvergadering van 10 november een motie indienen dat het college verzoekt om gokreclames in de openbare ruimte te verbieden en het Buitenreclamebeleid hierop aan te passen. Zich ervoor in te spannen dat de reclame-exploitant hier zo spoedig mogelijk gevolg aan geeft en zo niet te onderzoeken wat het kost om het bestaande contract open te breken.