Een Leidse Lente voor jongeren en studenten

Leiden7
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 29 januari 2022 om 19:17

Een Leidse Lente voor jongeren en studenten

Vorig jaar hebben we als CU-fractie gesprekken gehad met verschillende groepen en organisaties in de stad, om te horen hoe zij het eerste jaar met Corona zijn doorgekomen. 

Uit deze gesprekken, met jong en oud, kwam naar voren dat jongeren en studenten tot de groep behoren die het meest ernstig zijn getroffen door corona, in het bijzonder op sociaal en mentaal gebied. Dat leidt vaak tot klachten als angst, somberheid, stress, onmacht en eenzaamheid. Jongeren en studenten zelf hebben zelden te maken met ernstige ziekte als gevolg van een coronabesmetting, maar tegelijk vraagt de overheid wel grote offers van hen. Naar aanleiding van deze conclusies heeft de fractie van de ChristenUnie het college opgeroepen om juist voor onze jongeren en studenten perspectief te beiden. Wij noemen dat de Leidse Lente.

Op 27 januari j.l. heeft de ChristenUnie daarom een motie ingediend waarin we het college vragen om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat jongeren en studenten ook in deze crisis elkaar kunnen blijven opzoeken en zich sociaal kunnen ontwikkelen in deze cruciale levensfase. De gemeente Leiden kan bijvoorbeeld vanuit haar netwerkfunctie helpen door te faciliteren in ruimtebemiddeling voor studenten.

Deze motie is met steun van de gehele raad aangenomen, een mooi signaal vanuit de gemeenteraad als hart onder de riem voor deze stadsgenoten in nood. We hopen dat hiermee voor jongeren en studenten dit jaar de Leidse Lente echt zal aanbreken!