ChristenUnie: Meer bomen en bestaande bomen beter beschermen

rode-beuk-groenesteeg leiden.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 7 juni 2021 om 20:45

ChristenUnie: Meer bomen en bestaande bomen beter beschermen

Op 3 juni heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel voor de nieuwe Bomenverordening besproken.

Bomen zijn belangrijk voor onze gezondheid. Ze filteren lucht, ze geven schaduw en ze dragen bij aan biodiversiteit. Zeker in een dichtbevolkte stad als Leiden zijn bomen belangrijk voor de leefbaarheid. De bomenverordening regelt kort gezegd de bescherming van bomen in Leiden door middel van kapvergunningen.

Na de uitvoerige bespreking van deze verordening, moeten wij helaas concluderen dat de nieuwe verordening géén betere bescherming biedt voor de bomen in onze stad.

Zo biedt de nieuwe verordening bijvoorbeeld de mogelijkheid om bomen te kappen en te vervangen zonder kapvergunning. Met alleen een meldplicht is het straks mogelijk bomen te kappen. Een melding is een minder ‘zwaar’ middel dan een vergunning en bovendien is het bij een melding voor burgers een stuk lastiger om bezwaar te maken. Het is een goede zaak dat bijvoorbeeld zieke bomen worden vervangen door gezonde, maar dat zou beter open en transparant via een vergunningsplicht kunnen.

Ook bestaat er in Leiden het zogenaamde Bomenfonds. Als er in de stad een boom wordt gekapt, wordt een geldbedrag gestort in het bomenfonds. Als een vergelijkbare boom uiteindelijk weer wordt herplant, dan wordt het geldbedrag weer teruggestort. Zo helpt het bomenfonds er voor te zorgen dat voor elke gekapte boom weer dezelfde boomwaarde wordt terug geplant. 

De nieuwe bomenverordening regelt dat geld uit het bomenfonds, dat niet is teruggestort omdat uiteindelijk géén boom is terug geplant, na verloop van tijd mag worden gebruikt voor ander waardevol groen. Daar zijn wij het principieel mee oneens. Geld in het bomenfonds moet worden gebruikt om bomen te planten. Alleen op die manier houden we het bomenbestand in de stad op peil en daarmee de stad leefbaar.

We hadden van dit ‘groene’ college een beter voorstel verwacht. We begrijpen dat ruimte in deze stad beperkt is en dat er keuzes moeten worden gemaakt,  maar wat de ChristenUnie betreft mag dat nooit ten koste gaan van bomen of ander groen. Het belang van bomen geldt niet alleen voor nu, maar voor ook voor de generaties na ons!