ChristenUnie wil actieplan om meer woningen te realiseren voor dak- en thuislozen

Leiden5
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 20 september 2020 om 10:42

ChristenUnie wil actieplan om meer woningen te realiseren voor dak- en thuislozen

De ChristenUnie heeft, gesteund door GroenLinks en de Partij van de Arbeid, het College van B&W opgeroepen om samen met de regiogemeenten tot een actieplan te komen, met zo nodig onconventionele maatregelen. Doel van het actieplan is om het tekort aan woningen waar dak- en thuislozen naartoe kunnen uitstromen terug te dringen en dak- en thuisloosheid te voorkomen.

Tekort aan woningen

In Leiden is een heel groot tekort aan geschikte woningen voor dak- en thuislozen. Er zijn twee grote knelpunten. Aan de voorkant is het een probleem dat het de gemeente Leiden samen met de regiogemeenten niet goed lukt om dak- en thuisloosheid te voorkomen. Dat komt met name door een gebrek aan zogenaamde omklapwoningen: woningen waarvan de huur tijdelijk wordt overgenomen door een zorgpartij of de maatschappelijke opvang, wat mensen wat meer lucht geeft om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Omdat deze woningen er niet zijn, raken veel Leidenaren ongewild en onnodig dak- of thuisloos.

Actieplan met de regio

Ook aan de achterkant is er een probleem. De mensen die worden opgevangen in de maatschappelijke opvang blijven daar vaak onnodig lang zitten. Dat komt omdat er ook daar sprake is van een groot tekort aan woningen waar dak- en thuislozen naartoe kunnen uitstromen. De ChristenUnie heeft daarom, gesteund door GroenLinks en de Partij van de Arbeid, het College van B&W opgeroepen om een actieplan met zo nodig onconventionele maatregelen te nemen samen met de regiogemeenten. Alleen zo kunnen we het grote woningtekort aanpakken en kunnen we dak- en thuisloosheid beter voorkomen en helpen we mensen die nu al dak- of thuisloos zijn sneller op weg naar een woonplek.