Leidse Ring Noord: méér ruimte voor fietsers en voetgangers en verbeterde verkeersveiligheid

LRN.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 18 november 2019 om 22:42

Leidse Ring Noord: méér ruimte voor fietsers en voetgangers en verbeterde verkeersveiligheid

In de raadsvergadering van 14 november lag er een belangrijk besluit op tafel: Het Kaderbesluit voor de Leidse Ring Noord. De Leidse Ring Noord is de verbindingsweg tussen de A44 aan de westkant van de stad, via Leiden Noord naar de A4 ten oosten van Leiden

De ChristenUnie vindt dat de Leidse Ring nodig is, omdat het er voor gaat zorgen dat er minder doorgaand verkeer in de stad komt en er dus méér ruimte komt voor fietsers en voetgangers. De Leidse Ring Noord gaat via bestaande wegen, maar daarvoor zijn wel een flink aantal maatregelen nodig om er voor te zorgen dat het verkeer goed kan doorstromen en dat overal veilig aansluiten en oversteken mogelijk is. Wat het nog eens extra ingewikkeld maakt is dat de ring ook voor een deel via Leiderdorp gaat, waardoor tegelijkertijd ook in Leiderdorp een besluit moet worden genomen.

Het raadsvoorstel voorziet op veel punten in een goede verkeerskundige oplossing, maar voor het gedeelte bij de Willem de Zwijgerlaan is de CU van mening dat het plan zoals het er nu ligt, voor fietsers en voetgangers een verslechtering is. Bij het kruispunt met de Sumatrastraat liggen er welgeteld 9 rijbanen voor het autoverkeer en één fietspad van 4 meter breed voor twee richtingen fietsers. Dat betekent onvoldoende ruimte voor fietsers en dus géén veilige oplossing, zeker niet voor al die scholieren die daar dagelijks passeren.

De ChristenUnie heeft daarom een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen om in de verdere uitwerking van het plan met een aantal varianten te komen waarin er méér ruimte komt voor fietsers en voetgangers en bovendien de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Bovendien willen we via deze motie dat er ook samen met betrokkenen uit de buurt nagedacht wordt over deze oplossing. De gemeenteraad zal uiteindelijk moeten besluiten welke optie wordt gekozen. Onze motie is door de raad met algemene stemmen aangenomen.

Mooi dat het college ook inziet dat het plan voor de Leidse Ring Noord voor fietsers en voetgangers beter moet. De fractie van de ChristenUnie zal het college daar de komende jaren aan blijven herinneren!

Deel dit bericht