ChristenUnie in de rij voor betere jeugdhulp

krol zorg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 10 maart 2018 om 00:16

ChristenUnie in de rij voor betere jeugdhulp

De ChristenUnie heeft op 3 maart 2018 op de markt voor het stadhuis een 'levende wachtlijst' gevormd om aandacht te vragen voor de wachtlijsten in de jeugdhulp.

Lijsttrekker Pieter Krol: “Zo willen we het probleem zichtbaar maken. We horen in de campagne bijna niemand over de jeugdhulp, terwijl het echt beter moet. Soms moeten kinderen maanden wachten op zorg, soms krijgen ze niet de goede zorg door te korte of verkeerde indicaties. Terwijl zorg voor deze kwetsbare groep in Leiden voorop zou moeten staan.”

De actie maakt het probleem van wachtlijsten zichtbaar, maar de ChristenUnie geeft meer randvoorwaarden voor een goede jeugdzorg. Goede zorg betekent voor ons:

  • Jeugd en gezinsteams die goed getraind zijn;
  • Waar professionele hulp voor kinderen nodig is, moet die er zonder wachtlijst zijn;

  • De zorg moet niet bepaald worden door het aantal beschikbare plaatsen, maar het aantal beschikbare plaatsen moet bepaald worden door de zorg die nodig is;

  • Indicaties hoe lang en hoe intensief een kind zorg nodig heeft moeten niet standaard zijn, maar passen bij de hulp die het kind nodig heeft;

  • Ouders moeten de aanbieder van zorg kunnen kiezen die bij hun en hun kind past.

Krol: “Kortom: goede zorg is belangrijker dan goedkope zorg.”

Meer weten? Ga naar www.leiden.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

Deel dit bericht