Pilot wonen en bedrijvigheid Rooseveltstraat: Twee ChristenUnie-amendementen aangenomen

rooseveltstraat
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 29 januari 2018 om 21:00

Pilot wonen en bedrijvigheid Rooseveltstraat: Twee ChristenUnie-amendementen aangenomen

De gemeenteraad behandelde op 25 januari een voorstel dat een pilot mogelijk maakt om op het bedrijventerrein aan de Rooseveltstraat de wonen en bedrijvigheid te mengen. Daarbij zijn twee amendementen van de ChristenUnie aangenomen.

De ChristenUnie steunt het voorstel voor de pilot, omdat functiemenging iets toevoegt aan het bedrijventerrein. Dat wordt daardoor levendiger , leefbaarder en veiliger. Bovendien voegt de pilot extra woningen toe aan onze stad. Dat is hard nodig, dus als dat verantwoord kan, steunen we dat graag.

Voor de ChristenUnie kon het voorstel echter nog wel wat scherper worden geformuleerd: de bestaande bedrijven mogen volgens de ChristenUnie door deze pilot niet worden beperkt in hun bedrijfsuitoefening en ook de verkeersveiligheid op de Rooseveltstraat moet worden verbeterd. Er zijn nu al nieuwe functies in het gebied toegevoegd, zoals een sportaccommodatie, waardoor het fietsverkeer – ook van kinderen – is toegenomen. Als straks méér woningen worden toegevoegd in de pilot zal het fietsverkeer alleen maar toenemen.

De ChristenUnie heeft twee amendementen ingediend die er voor zorgen dat aan deze twee belangrijke randvoorwaarden zal worden voldaan. Beide amendementen zijn aangenomen. Een belangrijk resultaat.

Amendement 1: geen beperkingen bedrijven in millieucategorie 3

Amendement 2: verbetering fietsveiligheid en bereikbaarheid voor vrachtverkeer

Deel dit bericht