Pieter Krol nieuwe lijsttrekker ChristenUnie Leiden

Pieter Krol
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 16 november 2017 om 12:22

Pieter Krol nieuwe lijsttrekker ChristenUnie Leiden

Pieter Krol wordt lijsttrekker van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Tijdens de ledenvergadering van de ChristenUnie Leiden e.o. op 15 november 2017 hebben de leden hem, op voordracht van het bestuur, unaniem gekozen als lijsttrekker.

In het dagelijks leven is Pieter voorzitter van de universiteitsraad van de Universiteit Leiden. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 is hij actief als duo-raadslid in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Hij volgt Mart Keuning op, die na bijna tien jaar afscheid neemt als (duo-)raadslid. “Het is een prachtige periode geweest. Wat een mooie verantwoordelijkheid om voor Leiden te mogen nemen, en ik ben er trots op dat we, als kleine partij, groot in daden en resultaten zijn geweest. Leiden is gebaat bij een sterke ChristenUnie, juist door de combinatie van heldere idealen en echte resultaten. Die combinatie is bij Pieter in heel goede handen.”

 Pieter reageert verheugd op zijn verkiezing. “Leiden is een prachtige stad om te wonen en werken, het is een voorrecht om me in de politiek in te zetten voor de leefbaarheid van de stad. Economisch gaat het goed, tegelijkertijd profiteert lang niet iedereen daarvan. Bijvoorbeeld de duizenden mensen die in Leiden moeten leven van een bijstandsuitkering of gezinnen met kinderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg. Dat betekent dat er de komende jaren een grote uitdaging ligt om deze mensen te laten voelen dat ze op de gemeente kunnen rekenen.”

 Tijdens de ledenvergadering werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst van de ChristenUnie worden binnenkort gepubliceerd op www.leiden.christenunie.nl.

Deel dit bericht