Extra impuls voor de Lokale Omroep

journalistiek.png
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 22 november 2022 om 19:00

Extra impuls voor de Lokale Omroep

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft de ChristenUnie met succes een voorstel gedaan om de Lokale Omroep – op dit moment is dat Sleutelstad – in 2023 en 2024 te voorzien van een extra financiële impuls.

Dit is hard nodig omdat de financiën van de Lokale Omroep onder druk staan vanwege aanstaande wijzigingen in de wijze waarop de Lokale Omroep wordt gefinancierd. Dit leidt met name tot problemen in 2023 en 2024 waardoor er in die jaren een extra impuls nodig is.

Voor de ChristenUnie is het werk van de Lokale Omroep cruciaal. Fractievoorzitter Pieter Krol: “Het is van groot belang dat we in deze tijd zorgen dat de kloof tussen inwoners en de overheid kleiner wordt gemaakt. Juist hier levert de Lokale Omroep een belangrijke bijdrage aan door nieuws dichtbij mensen te brengen en ze zo te betrekken bij het maatschappelijk leven in Leiden.”