Twee CU-voorstellen voor betere participatie aangenomen

Leiden9
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 12 november 2021 om 22:58

Twee CU-voorstellen voor betere participatie aangenomen

In de raadsvergadering van 7 november 2021 heeft de ChristenUnie twee vooral praktisch ingestoken voorstellen ingediend, om daarmee een bijdrage te leveren aan betere participatie. Beide voorstellen zijn met ruime meerderheid aangenomen.

Participatie gaat over het betrekken van inwoners bij plannen en voorstellen. Bij veel projecten is participatie een toverwoord geworden. Als je omwonenden maar vroeg genoeg betrekt, dan kan je daarmee draagvlak creëren, zo is het idee. Maar de ChristenUnie vindt dat geen échte participatie. Het plan ligt er vaak al, een weg terug is er niet meer en pas dan worden burgers uitgenodigd om mee te praten. Geen wonder dat méér participatie soms juist tot méér ontevreden inwoners leidt. Daarom is er eerder dit jaar op verzoek van de raad een onderzoek uitgevoerd naar participatie in Leiden.

Dat het op het gebied van burgerparticipatie vaak niet goed gaat, daar hadden we dit onderzoeksrapport niet voor nodig. Ook de conclusies van het onderzoek blijken weinig verrassend: er is er géén spoorboekje voor het ideale participatietraject. De ChristenUnie vindt dat we daarom moeten overgaan tot actie. Laten we experimenteren met verschillende vormen van participatie. En als iets niet blijkt te werken, dan komen we een volgende keer met een beter plan.

In de raadsvergadering van 7 november 2021 heeft de ChristenUnie daarom twee vooral praktisch ingestoken voorstellen ingediend, om daarmee een bijdrage te leveren aan betere participatie:

  1. Het eerste voorstel zorgt ervoor dat er in participatie-trajecten méér met scenario’s wordt gewerkt. Zo valt er voor inwoners echt wat te kiezen en voorkom je dat de oplossing al is gekozen op het moment dat de burger mag meedenken. Bovendien neem je de inwoners dan ook mee in de vóórs en tegens van een bepaalde oplossing.
  2. Het tweede voorstel zorgt ervoor dat de gemeente de inwoners actief gaat op zoeken, in plaats van de burgers naar een informatiebijeenkomst te laten komen. Dat kan door vaker te kiezen voor laagdrempelige vormen van burgers betrekken bij plannen. Bijvoorbeeld door een huis-aan-huis actie, waarbij de gemeente komt vertellen over nieuwe plannen in de buurt. Op die manier kan je als gemeente veel meer inwoners bereiken en ook veel meer reacties op je plannen verzamelen.

Beide CU-voorstellen zijn met ruime meerderheid door de raad aangenomen.