CU-voorstel zet verbetering spoorverbinding Leiden-Utrecht op de kaart

spoorverbinding Leiden-Utrecht.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 6 juli 2021 om 17:23

CU-voorstel zet verbetering spoorverbinding Leiden-Utrecht op de kaart

In de raadsvergadering van 3 juni j.l. is de Regionale Strategie Mobiliteit besproken. Dit is een gezamenlijk visiedocument van alle gemeenten in de regio met daarin de strategie voor de regionale mobiliteitsvraagstukken.

Eén aspect kwam daarin wat betreft de ChristenUnie onvoldoende aan bod. Dat is de oost-west verbinding Leiden-Utrecht per spoor. Al jaren vragen wij aandacht voor de verbetering van deze spoorverbinding en omdat dit iets is wat niet alleen vanuit Leiden kan worden geregeld, is de Regionale Strategie Mobiliteit bij uitstek het document om hier aandacht voor te vragen. Met brede steun van de gehele raad werd daarom een voorstel van de ChristenUnie aangenomen waardoor de verbetering van deze spoorverbinding meer aandacht krijgt in de Regionale Strategie en zo ook bij ProRail en de provincie Zuid-Holland op de kaart wordt gezet.

 

Deel dit bericht