Hoe nu verder na het referendum over het Roomburgerpark?

Roomburgerpark-aanzicht-vanaf-Vollenhovenkade.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 6 april 2021 om 21:56

Hoe nu verder na het referendum over het Roomburgerpark?

De ChristenUnie is blij dat de inwoners van Leiden in overgrote meerderheid tegen het inrichtingsvoorstel voor het Roomburgerpark hebben gestemd. 

De strijd tussen vóór- en tegenstanders was heftig en soms leek het een onmogelijke keuze. Ben je tegen sport en voor groen of juist vóór groen en tegen sport? Maar zo zwart-wit ligt het natuurlijk niet. Ook wij zijn nooit tegen extra ruimte voor sport. Sporten is uiterst belangrijk en als er meer ruimte voor hockey nodig is, dan moet die ruimte worden gevonden. Maar dat mag nooit ten koste gaan van de beperkte natuur in onze stad. We zijn blij dat een groot deel van de Leidse bevolking die visie met ons deelt.

Maar nu, na alle tumult van de afgelopen weken rond dit referendum, hoe gaan we nu verder?

Om recht te doen aan de uitslag van het referendum stel de CU de volgende concrete stappen voor:

  1. Het inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark moet definitief van tafel;
  2. Ga zo snel mogelijk met Hockeyclub Roomburg in gesprek, zodat ook zij verder kunnen;
  3. Start, als Hockeyclub Roomburg daarom verzoekt, zo snel mogelijk het onderzoek naar een nieuwe locatie voor extra capaciteit of indien nodig een extra hockeyveld;
  4. Onderzoek hoe de huidige kwaliteit van het Roomburgerpark verder verbeterd kan worden, waardoor méér mensen van dit park kunnen genieten;
  5. Benut alle kansen en mogelijkheden om biodiversiteit, natuur en groen te versterken in en rond het Roomburgerpark;
  6. Ga hierover ook in gesprek met Stichting Vrienden van het Roomburgerpark;
  7. Zorg zo snel mogelijk voor een definitief plan voor het schoolplein van de Lorentzschool. Bij voorkeur een oplossing met veel groen.

 De minimale voorwaarden voor de CU voor deze nieuwe plannen zijn:

  • Géén aantasting bestaand groen, géén kap bomen;
  • Minimale kosten (geen onnodige verplaatsing van bijvoorbeeld de speeltuin);
  • En veilige schoolomgeving voor alle scholen rond het Roomburgerpark.

Een plan dat aan die voorwaarden voldoet kan rekenen op steun van de ChristenUnie.

Laten we daarmee na bijna 20 jaar strijd, nu voor eens en voor altijd een einde maken aan de onzekerheid over het voortbestaan van het Roomburgerpark!