ChristenUnie tegen ophoging budget renovatie stadhuis

Stadhuis.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 17 december 2020 om 16:31

ChristenUnie tegen ophoging budget renovatie stadhuis

De ChristenUnie heeft niet ingestemd met een voorstel van het College van B&W om extra geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van het stadhuis. 

In 2018 heeft de Raad besloten om het stadhuis grondig te renoveren, dat was hard nodig. Helaas bleek eind 2019 voor het eerst dat het aanvankelijke budget dat beschikbaar is gesteld, niet voldoende was. Na veel kritische vragen heeft de ChristenUnie in 2019 uiteindelijk ingestemd met een extra budget van 1,8 miljoen euro om de renovatie te realiseren.

Extra budget bleek niet genoeg

Helaas bleek in november 2020 dat het – zelfs met het extra budget uit 2019 – nog steeds niet mogelijk is om de renovatie te bekostigen. Er bleek nog eens 2,6 miljoen euro nodig. Het is vooral tegen het zere been van de ChristenUnie dat het College van B&W veel te weinig leert van grote bouwprojecten in de stad, keer op keer worden we geconfronteerd met tegenvallers, zoals bij de renovatie van De Lakenhal. De belangrijkste reden dat we niet nog een keer met een ophoging van het budget kunnen instemmen, is het feit dat het College van B&W geen degelijke dekking kan voorleggen om dit te financieren. Dat brengt de betaalbaarheid van de renovatie nog meer in gevaar, daarom kunnen wij dit tweede verzoek om het budget op te hogen niet steunen.

Turnkey-overeenkomsten

De ChristenUnie wil dat het College bij dergelijke grote bouwprojecten op een andere manier overeenkomsten sluit met aannemers om dit soort projecten uit te voeren. De ChristenUnie is voorstander van zogenaamde turnkey-overeenkomsten, overeenkomsten waarbij wordt gewerkt met vaste prijsafspraken waarbij de risico’s van de renovatie bij de hoofdaannemer liggen en niet bij de gemeente. Daardoor heeft de gemeente aan de voorkant een duidelijk overzicht over te verwachten kosten. Het College werkt – op verzoek van de ChristenUnie – aan een voorstel om de voor- en nadelen hiervan op een later moment te bespreken met de Gemeenteraad. Hopelijk is dit een van de lessen die we eindelijk trekken uit dit soort bouwprojecten.

Deel dit bericht