Herinrichting Roomburgerpark: ChristenUnie pleit voor behoud park

Foto Roomburgerpark.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 1 december 2020 om 14:19

Herinrichting Roomburgerpark: ChristenUnie pleit voor behoud park

Op 10 november is het inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburg besproken in de raad. Een voorstel waarin een deel van het huidige Roomburgerpark plaats moet maken voor een vierde hockeyveld.

De ChristenUnie heeft al jaren een glashelder standpunt voor het Roomburgerpark: Het park moet vooral een park blijven, waar collectief van genoten kan worden.

Leiden is één van de meest versteende en dichtbevolkte steden van ons land, juist dan is het van belang om zuinig te zijn op het weinige groen dat we hebben. Het Roomburgerpark is zo’n park om zuinig op te zijn en dat is ook precies waarom veel wijkbewoners zich massaal verzetten tegen deze plannen van het college.

Nieuw hockeyveld niet ten koste an schaars groen

Heeft de ChristenUnie dan geen oog voor de belangen van de hockeyclub? Sporten draagt bij aan het welzijn van de stad. Als een extra veld nodig blijkt, dan moet dat mogelijk gemaakt worden. Maar, wat ons betreft mag dat nooit ten koste gaan van de schaarse natuur in onze stad. Dus hoe spijtig ook voor de hockeyclub, dat moet dan ergens anders in de stad. Het belang van groen voor onze stad is te groot om weg te strepen of te verplaatsen.

De discussie rond dit park speelt al meer dan 15 jaar. Vorig jaar juni lag er een vergelijkbaar voorstel. Mede door het verzet van omwonenden durfde de meerderheid van de raad toen geen keuze te maken. Er werd toen een amendement aangenomen waarin een nieuw proces van onderzoek en participatie werd voorgesteld. De ChristenUnie stemde tegen dit amendement, omdat dit wéér een extra jaar van strijd en onzekerheid zou betekenen. Buurtbewoners mochten weliswaar meedenken maar in grote lijnen stond de uitkomst al vast: het vierde hockeyveld moest daar hoe dan ook komen.

ChristenUnie sympathiseert met referendum

Ruim een jaar later ligt er nu dus een nieuw voorstel dat nauwelijks anders is dan het voorstel uit 2019. We begrijpen dat de frustratie in de buurt groot is. Alleen al om die reden sympathiseert de ChristenUnie met de initiatiefnemers voor een mogelijk referendum. Als het ons als politiek niet lukt om dappere besluiten te nemen die de belangen van de buurt en de stad het beste dienen, dan moeten onze inwoners dat maar voor ons doen!

Deel dit bericht