Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Gert-Jan Segers en Arjen Lubach in debat

Gert-Jan Segers - Foto: Anne-Paul Roukemadinsdag 21 februari 2017 23:00 ChristenUnie lijsttrekker Gert-Jan Segers gaat op 27 februari 2017 in Leiden debat met Arjen Lubach, onder andere bekend van het tv-programma Zondag met Lubach. Het debat heeft als thema 'Geloven,... lees verder
Labels

Albert Brink beëdigd als duo-raadslid

Albert Brink_1dinsdag 07 februari 2017 22:27 Op maandag 7 februari is Albert Brink beëdigd als nieuw duo-raadslid van de ChristenUnie. Bij de burgemeester heeft hij de eed afgelegd. Hij vult daarmee de plek op die Wybe Niemeijer door zijn ... lees verder
Labels

Thema-avond: lokale politiek

Titia Cnossen-610vrijdag 28 oktober 2016 18:15 Wat houdt het in om in een gemeenteraad te zitten? Gebeurt er wel wat in de lokale politiek? Hoeveel tijd kost het en wat komt er bij kijken? Heb je er wel eens over nagedacht om gemeenteraadslid ... lees verder
Labels

Motie ChristenUnie: huishoudelijke hulp betaalbaar

Huishoudelijke hulpmaandag 19 september 2016 19:13 In 2015 is het Leids model voor Hulp bij het Huishouden van start gegaan. Dit model is in september door de gemeenteraad geëvalueerd. De belangrijkste zorg uit de evaluatie is dat blijkt dat niet iedereen die de huishoudelijke hulp nodig heeft deze ook krijgt, soms omdat mensen de zorg niet kunnen betalen. De ChristenUnie-motie om niemand vanwege financiële redenen zonder hulp te laten zitten werd aangenomen. lees verder
Labels

ChristenUnie: Behoud geld voor Jeugd- en Gezinsteams

kinddinsdag 12 juli 2016 19:08 Het bedrag dat Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) overhielden in 2015 blijft toch behouden. Het College van Leiden stelde voor het geld niet opnieuw aan de JGT’s uit te geven, maar een ChristenUnie-voorstel om het geld beschikbaar te houden werd gesteund. lees verder
Labels