Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Pieter Krol nieuwe lijsttrekker ChristenUnie Leiden

Pieter Krol lijsttrekkerdonderdag 16 november 2017 10:30 Pieter Krol wordt lijsttrekker van de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Tijdens de ledenvergadering van de ChristenUnie Leiden e.o. op 15 november 2017 hebben de leden ... lees verder
Labels

Begroting Leiden: CU-voorstel actieplan bijstand aangenomen

Begrotingvrijdag 10 november 2017 10:58 De gemeenteraad behandelde op 9 november de begroting van de gemeente Leiden voor 2018. De ChristenUnie vindt dat het goed gaat in de stad, maar heeft ook zorgen. Bijvoorbeeld over de Leidenaren die in de bijstand zitten. Dat aantal groeit al sinds 2010 onafgebroken. Te veel mensen profiteren niet mee van het economisch succes. Een ChristenUnie-voorstel voor een actieplan om meer mensen uit de bijstand te helpen werd aangenomen. lees verder
Labels

Bescherming functie religieuze gebouwen bij monumenten

Hooglandse Kerkwoensdag 08 november 2017 10:41 In de nieuwe erfgoedverordening voor Leiden, die op 7 november in de Raad werd besproken, was de aparte vermelding van kerken verdwenen. Dat vonden we jammer omdat het artikel regelde dat de monumentenstatus van kerken de functie van het gebouw niet in de weg mocht staan door alle regels en eisen die eraan verbonden zijn. Door een voorstel van de ChristenUnie is die bescherming nu terug in de regels, en is die bescherming ook geregeld voor andere religieuze gebouwen met een (mogelijke) monumentale status zoals de Synagoge. lees verder
Labels

ChristenUnie regelt recht op onafhankelijke bemiddeling in bijstand

Bijstandvrijdag 29 september 2017 10:32 In de raadsvergadering van 28 september werd de participatiewet besproken. Die wet bepaalt hoe de gemeente mensen helpt die ondersteuning nodig hebben bij het werken of het vinden van werk. Mensen die in de bijstand zitten, krijgen dus met de participatiewet te maken. Omdat mensen afhankelijk zijn van de gemeente is er een ongelijke relatie. Daarom diende de ChristenUnie een voorstel in dat mensen recht geeft op onafhankelijke bemiddeling als ze het niet eens zijn met wat de gemeente van ze vraagt. lees verder
Labels

Meer inzet Leiden tegen armoede onder kinderen

woensdag 13 september 2017 20:25 De gemeente Leiden gaat meer doen om armoede onder kinderen terug te dringen. De ChristenUnie is daar blij mee. Landelijk leven steeds meer kinderen in armoede, en ook in Leiden gaat het om meer dan 2000 kinderen. Kinderen die opgroeien in armoede zijn kwetsbaar en lopen meer risico’s op problemen in hun ontwikkeling dan andere kinderen. lees verder
Labels