Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief 2017 nummer 1

Beste leden van de ChristenUnie en geïntereseerden,

Als eerste willen we jullie veel heil en zegen voor 2017 toewensen. Politiek zal 2017 ook weer een spannend jaar worden. Beginnend met de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart, maar daarna zullen we ook snel gaan omschakelen naar de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. In deze nieuwsbrief het jaarverslag van de fractie van Leiden, zodra we van het CDA in Oegstgeest en Leiderdorp dit hebben ontvangen zullen we dat natuurlijk ook met jullie delen. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De afgelopen jaren hebben de fractieleden in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hard gewerkt. Maar willen we dat hun mooie werk wordt voortgezet, door hen of door goede opvolgers dan moeten we aan de slag. Op de komende ALV van 15 februari moeten een aantal commissie worden ingesteld om mee te kunnen gaan doen met de gemeenteraadsverkiezingen.

We zoeken mensen voor:

  • de programmacommissie
  • de campagnecommissie
  • kandidaten voor op de lijst
  • handen om te helpen bij de campagne

We willen u vragen om deze taken te overwegen en ons zo snel mogelijk te laten weten wat uw bijdrage zal zijn. Dat kan door direct op deze mail te reageren of een van de bestuursleden aan te spreken.

Jaarverslag ChristenUnie-fractie Leiden

De Gemeenteraad van Leiden is in reces. We kijken graag nog even met u terug over wat we in 2016 hebben gedaan en bereikt, en wat we met uw stem en steun in de gemeenteraad hebben gedaan. In totaal heeft de Gemeenteraad in 2016 16 officiële raadsvergaderingen gehad, tientallen commissievergaderingen en ook tientallen fractievergaderingen en werkbezoeken. 

In de 16 officiële raadsvergaderingen heeft de ChristenUnie ongeveer 30 voorstellen ingediend en aan tientallen voorstellen van het College of andere partijen steun verleend. Meer dan 60% van de ChristenUnie-voorstellen werd aangenomen of ingetrokken na een toezegging van het College. 38% werd verworpen. Een greep uit de voorstellen die door de ChristenUnie zijn ingediend en aangenomen:

Huishoudelijke hulp betaalbaar voor iedereen
Dankzij een voorstel van de ChristenUnie heeft is geld geen belemmering meer voor toegang tot huishoudelijke hulp.

Geen autoweg maken van haarlemmerstraat
Een voorstel van het College om het achterste deel van de Haarlemmerstraat beschikbaar te maken voor autoverkeer werd gewijzigd door een voorstel van de ChristenUnie. Nu mag de winkelstraat wel worden ingekort, maar komt dat ten goede aan groen en niet aan auto’s.

Verplichting om Nederlands te leren, maar geld mag geen probleem zijn
Iedereen in Leiden die een uitkering krijgt moet meewerken aan het goed leren van de Nederlandse taal. Mensen die daarvoor geen geld hebben moeten door de gemeente worden geholpen.

Geld beschikbaar voor Jeugd- en Gezinsteams
Dankzij een ChristenUnie-voorstel bleef geld dat nog niet was uitgegeven beschikbaar voor het belangrijke werk van de Jeugd- en Gezinsteams.

Sociale woningbouw binnen de singels
De gemeenteraad steunde ook dit ChristenUnie-voorstel, om sociale woningbouw niet alleen in de omliggende wijken te realiseren, maar ook in de binnenstad beschikbaar te houden. Zo blijft er een goede mix van mensen wonen in de binnenstad.

Tegengaan eenzaamheid
Door dit CU-voorstel moet het College beter onderzoek doen naar eenzaamheid, werk maken van eenzaamheid in de stad en daarover met de gemeenteraad in gesprek.

Maatregelen tegen schooluitval MBO
Veel jongeren vallen uit tijdens hun MBO-opleiding. Door dit voorstel moet het College beter nadenken over oplossingen voor dit probleem.

Helaas werden er ook voorstellen van de ChristenUnie verworpen. Zo dienden we een voorstel in voor een tunnel bij de Stevenshof voor de RijnlandRoute in plaats van de bovengrondse weg. We hadden ook graag gezien dat verschillende kleine winkelgebieden zoals de Van ’t Hoffstraat zouden worden behouden, maar helaas is ook dat niet gelukt.

Naast deze voorstellen diende de ChristenUnie nog verschillende voorstellen in samen met andere partijen in de gemeenteraad. Daarvan zijn onder andere deze voorstellen aangenomen: voldoende geld om de daklozenopvang in 2017 te laten functioneren, directe aanpak van wachtlijsten voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie en een sociale visie op de rol van buurtwinkels in de wijken van Leiden.

We zijn, kortom, dankbaar voor wat we als kleine partij voor Leiden mochten betekenen in 2016. Dank voor uw steun in 2016; blijft u ook in 2017 bij ons betrokken?

Hartelijke groet,

De fractie van de ChristenUnie Leiden

Fractiewerk in cijfers

Wat levert een jaar in de gemeenteraad op? We hebben eens uitgezocht hoeveel voorsteleln zijn aangenomen van elke partij. Uw stem op de ChristenUnie leverde ook in 2016 echte resultaten op voor de stad!

Afgezet tegen het aantal raadsleden was de ChristenUniefractie in 2016 zelfs het meest effectief!

Contact

Secretariaat ChristenUnie Leiden e.o.

culeiden@gmail.com  

www.leiden.christenunie.nl  

 

Redactie: Elisabeth Eenkhoorn

communicatie@leiden.christenunie.nl 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts