Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

FractieFlits ChristenUnie Leiden

Beste ChristenUnie-vrienden,

Het reces van de gemeenteraad is begonnen, een goed moment om onze inzet en resultaten van de afgelopen periode met u te delen. Zo hebben we in juni en juli de begroting voor komend jaar besproken en het perspectief voor de jaren daarna.

Naast het raadswerk zijn ook de selectiecommissie en de verkiezingsprogrammacommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gestart. Met de campagne willen we na de zomer gaan starten. Als u suggesties voor ons hebt, dan horen we die graag. Een goede zomer gewenst!

 

Mart Keuning
Raadslid/fractievoorzitter ChristenUnie Leiden

Jeugdzorg

Om de jeugdzorg maken we ons zorgen. We zien dat kinderen en jongeren vaak te lang moeten wachten op de hulp die ze nodig hebben. Als ze worden geholpen, zien we soms dat ze niet de zorg krijgen die ze nodig hebben, omdat er bijvoorbeeld te weinig zorg wordt ingekocht. Dat is wat ons betreft onder de ondergrens. Goede jeugdzorg betekent in elk geval: geen wachtlijsten voor specialistische zorg en niet korter worden behandeld omdat het geld op is. Daar blijven we ons voor inzetten.

 

Bouwende partijen in Leiden

In de stad wordt veel gebouwd. Soms door de gemeente zelf, maar steeds vaker ook door ontwikkelaars die grond bezitten of kopen en daar flink op bouwen. Dat is in principe prima, ook omdat we het woningtekort graag willen terugdringen. Maar we zien ook dat ontwikkelaars niet altijd oog hebben voor het publieke belang als ze bouwen in de stad. Bijvoorbeeld voor de verkeersafwikkeling, de impact van een gebouw op de buurt, het ontwerp en de hoogte van een gebouw. Door een aangenomen voorstel van de ChristenUnie komen er uitgangspunten voor ontwikkelaars over hoe ze met de stad moeten omgaan, als ze willen bouwen in de stad. Een mooi resultaat!

Schuldhulpverlening

Deze maand werd in de gemeenteraad de aanpak van schuldenproblematiek besproken. De ChristenUnie steunt het collegebeleid om schulden bij inwoners sneller in beeld te krijgen en zo te kunnen helpen voor de schulden oplopen en het probleem uit de hand loopt.

We hebben aandacht gevraagd voor een belangrijke oorzaak van schulden: agressieve incassopraktijken. Vaak is de eigenlijke schuld maar een klein deel van het probleem en worden de schulden snel hoger door enorme incassokosten, deurwaarderskosten en gerechtelijke kosten. Het College heeft aan de ChristenUnie toegezegd te onderzoeken hoe de gemeente voortaan zelf socialer om kan gaan met schulden die inwoners bij de gemeente hebben en hierover ook met bedrijven in de stad in gesprek te gaan. Zo kunnen we mensen helpen hun financiële verplichtingen zelf te voldoen maar laten we de schulden niet onnodig en onrechtvaardig uit de hand lopen.

Parkeergarages

Wellicht heeft u het gezien: de eerste ondergrondse parkeergarage aan de Lammermarkt is geopend, en de tweede (Garenmarkt) is in aanbouw. De ChristenUnie heeft altijd zorgen gehad over de betaalbaarheid van de garages. Die moeten namelijk in de toekomst betaald worden door meer parkeeropbrengsten. Dat betekent dat er veel meer auto’s naar de Leidse binnenstad moeten komen. Daarom heeft het College besloten voor meer dan €600.000,- een campagne te beginnen om bezoekers uit de regio meer met de auto naar Leiden te laten komen.

Daar zijn we zeer ontevreden over. Er zijn meer dan voldoende auto’s in de Leidse binnenstad, en juist bezoekers uit de regio kunnen vaak prima met de fiets of het OV. We hebben ons sterk verzet tegen deze campagne, maar de collegepartijen waren onverbiddelijk. De ChristenUnie maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor duurzaamheid, de leefbaarheid van de binnenstad, en de luchtkwaliteit voor bewoners.

Sportaccommodaties

Eerder berichtten we al over het zwembad, de ijsbaan en de topsporthal die de gemeente graag wil bouwen maar niet kan betalen. Het college heeft er nu voor gekozen om wel het zwembad en de topsporthal te betalen, maar de ijsbaan voor slechts 40% te betalen, en voor de rest van het geld met de pet rond te gaan bij buurgemeenten. Wat de ChristenUnie betreft de verkeerde keuze: de ijsbaan moet prioriteit hebben boven de topsporthal. Wat ons betreft is geld uitgeven aan topsport niet de hoogste prioriteit. De topsporthal van ZZ Leiden kan dus een stuk soberder en de meerkosten zijn voor ZZ Leiden zelf. We hebben een eigen voorstel ingediend om prioriteit te geven aan de ijsbaan boven de topsporthal, maar dat voorstel haalde het helaas niet. Voor de schaatsliefhebbers betekent dat nog een tijd onzekerheid: het is maar zeer de vraag of de nieuwe ijshal er komt.

 

Contact

We horen graag van u! Klik op de foto voor onze contactgegevens.

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts