Sportaccomodaties: ambities en prioriteiten

Zwembad de Vlietwoensdag 12 april 2017 11:19

Het zijn spannende tijden voor de sport in Leiden! De gemeente heeft al langere tijd plannen voor drie nieuw sportaccommodaties: nieuwbouw en renovatie van het zwembad aan de Vliet, een nieuwe sporthal op de Boshuizerlaan en een nieuwe ijshal. Maar: het lijkt financieel niet te gaan lukken en de ijshal dreigt de dupe te worden. Wat ons betreft is het wenselijker om eerst te onderzoeken of het mogelijk is om alle drie de projecten te realiseren in een sobere vorm.

Het zijn spannende tijden voor de sport in Leiden! De gemeente heeft al langere tijd plannen voor drie nieuw sportaccommodaties: nieuwbouw en renovatie van het zwembad aan de Vliet, een nieuwe sporthal op de Boshuizerlaan en een nieuwe ijshal. Dit zijn alle drie projecten waar de ChristenUnie blij mee zou zijn, omdat we hierdoor als Leidenaren beter en veiliger kunnen sporten en bewegen. De kosten voor deze projecten lopen alleen steeds verder op. Begin december 2016 stuurde het College een brief waarin duidelijk werd dat het financieel niet zal lukken om alle drie de projecten te realiseren.

Het College stelde daarom voor om de plannen voor de ijshal stop te zetten. Wat ons betreft is het wenselijker om eerst te onderzoeken of het mogelijk is om alle drie de projecten te realiseren in een sobere vorm. Voor ons hoeft de sporthal namelijk geen dure topsporthal te worden, omdat topsport geen taak is van de overheid. Wij zien liever een gewone sporthal waarin amateursport alle ruimte krijgt en waar scholen hun gymlessen kunnen geven. Het College is nu bezig met een Raadsvoorstel, waarin de Raad uit verschillende scenario’s kan kiezen. Hierbij is bijvoorbeeld één scenario dat de plannen voor de ijshal stop worden gezet. De ChristenUnie heeft gevraagd om in elk geval één scenario uit te werken waarin alle drie de locaties in sobere vorm haalbaar zijn. We wachten dit Raadsvoorstel vol spanning af en verwachten dat we het debat hierover in juni kunnen voeren.

Labels

« Terug