ChristenUnie wil open onderzoek bij verplaatsing busstation

busstationmaandag 01 mei 2017 10:00

De gemeente gaat opnieuw onderzoeken welke locatie het beste is voor een nieuw busstation bij Leiden Centraal. Wat de ChristenUnie betreft onderzoekt de gemeente niet alleen maar de voor- en achterzijde, maar ook andere slimme varianten op de voor- en nadelen.

In de afgelopen periode is er veel te doen geweest over de locatie van een nieuw te bouwen busstation. In 2012 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw busstation te bouwen aan de zeezijde van het station, op de zogenaamde Terweelocatie. In de afgelopen jaren is er in de stad veel onrust ontstaan over deze voorgenomen verplaatsing. In het voorjaar van 2016 is daarom een kleinschalig extra onderzoek uitgevoerd om te kijken of deze locatie daadwerkelijk de juiste was. De ChristenUnie vond het erg goed dat er opnieuw onderzoek werd gegaan, al zijn we zeer kritisch over de scope van het onderzoek. We waren van mening dat alle opties onderzocht moesten worden. Dus ook niet verplaatsen en de huidige situatie moesten als opties worden meegenomen. Eind 2016 bleek uit dit onderzoek dat er te veel twijfel is over het besluit het busstation te verplaatsen naar de zeezijde van het station. Dit betekent dat het proces voor de keuze van een locatie van een nieuw busstation opnieuw moet worden doorlopen.

We zijn teleurgesteld dat dit na zoveel jaren over moet en vooral ook over de extra vertraging die het afgelopen jaar is ontstaan en wat ons betreft voorkomen had kunnen worden door een beter proces. Toch is het goed dat dit nieuwe proces er komt om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen. Wat de ChristenUnie betreft moeten nu wel alle opties worden onderzocht. In de praktijk blijkt dit best een uitdaging, omdat het College van mening is dat er op één locatie een nieuw busstation moet komen, het zij aan de centrumzijde, het zij aan de zeezijde van het station. Onze fractie pleit ervoor om ook andere, slimme varianten te onderzoeken op de voor- en nadelen. Bijvoorbeeld of het mogelijk is in de toekomst grote bussen te laten vertrekken vanaf de zeezijde van het station. Die moeten zoveel mogelijk om de stad heen gaan rijden. Vanaf de centrumzijde kunnen dan kleine stadsbussen vertrekken. We dringen er bij het College op aan deze mogelijkheden mee te nemen in nieuw overeen te komen busconcessies.

Labels

« Terug