Motie ChristenUnie: huishoudelijke hulp betaalbaar

Huishoudelijke hulpmaandag 19 september 2016 19:13

In 2015 is het Leids model voor Hulp bij het Huishouden van start gegaan. Dit model is in september door de gemeenteraad geëvalueerd. De belangrijkste zorg uit de evaluatie is dat blijkt dat niet iedereen die de huishoudelijke hulp nodig heeft deze ook krijgt, soms omdat mensen de zorg niet kunnen betalen. De ChristenUnie-motie om niemand vanwege financiële redenen zonder hulp te laten zitten werd aangenomen.

In het Leids model betalen mensen een eigen bijdrage voor de zorg. Tot 120% van het sociaal minimuminkomen betaalt de gemeente die eigen bijdrage, daarboven moeten mensen deze zelf betalen. Dit blijkt een probleem te zijn voor de mensen die net iets meer inkomen hebben: de groep tussen 120% en 150% van het sociaal minimum.

Nu blijkt dat sommige mensen afhaken omdat ze de hulp niet kunnen betalen. Dat is een hele slechte zaak. Mensen die hulp bij het huishouden nodig hebben, mogen niet afhaken omdat ze te weinig geld hebben. De ChristenUnie diende een voorstel in om de mensen die zijn afgehaakt, in 2015 en 2016, en die nog gaan afhaken in 2017, een oplossing te bieden. Samen met GroenLinks dienden we ook een motie in om het systeem zo te veranderen dat het niet meer voor kan komen dat mensen die te weinig geld hebben de hulp niet kunnen betalen. Beide voorstellen werden aangenomen, een mooi resultaat!

Labels

« Terug