ChristenUnie regelt recht op onafhankelijke bemiddeling in bijstand

Bijstandvrijdag 29 september 2017 10:32

In de raadsvergadering van 28 september werd de participatiewet besproken. Die wet bepaalt hoe de gemeente mensen helpt die ondersteuning nodig hebben bij het werken of het vinden van werk. Mensen die in de bijstand zitten, krijgen dus met de participatiewet te maken. Omdat mensen afhankelijk zijn van de gemeente is er een ongelijke relatie. Daarom diende de ChristenUnie een voorstel in dat mensen recht geeft op onafhankelijke bemiddeling als ze het niet eens zijn met wat de gemeente van ze vraagt.

De gemeente verwacht van mensen met een uitkering dat ze meewerken aan de hulp die de gemeente wil bieden om weer aan het werk te gaan. Dat brengt mensen in een kwetsbare positie. Soms past de hulp die de gemeente biedt helemaal niet zo goed. Daarom hebben mensen wat de ChristenUnie betreft recht op bescherming, in dit geval door middel van onafhankelijke bemiddeling als ze het niet eens zijn met wat de gemeente vindt dat ze moeten doen voor hun uitkering.

 

Het voorstel werd door het College ontraden, maar de gemeenteraad besloot toch in te stemmen met het ChristenUnievoorstel. De ChristenUnie is daar vanzelfsprekend blij mee. Raadslid Mart Keuning: “We vragen soms best veel van mensen met een bijstandsuitkering. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Als mensen het idee hebben dat de eis van de gemeente hen niet vooruit helpt, moeten ze bij een onafhankelijke instantie terecht kunnen. We zijn blij dat dat goed geregeld blijft.”

Labels

« Terug