Meer inzet Leiden tegen armoede onder kinderen

woensdag 13 september 2017 20:25

De gemeente Leiden gaat meer doen om armoede onder kinderen terug te dringen. De ChristenUnie is daar blij mee. Landelijk leven steeds meer kinderen in armoede, en ook in Leiden gaat het om meer dan 2000 kinderen. Kinderen die opgroeien in armoede zijn kwetsbaar en lopen meer risico’s op problemen in hun ontwikkeling dan andere kinderen.

Met de nieuwe maatregelen komt er onder andere geld voor huiswerkbegeleiding voor kinderen uit arme gezinnen. Voor een ander deel van het geld gaat de gemeente kinderen uit de doelgroep zelf vragen hoe ze geholpen zouden zijn. De ChristenUnie vindt dat ook dat geld wel doelmatig besteed moet worden, en dat de gemeenteraad over de definitieve plannen voor de komende jaren nog een besluit moet nemen op basis van de ideeën van kinderen zelf. Dat heeft de wethouder toegezegd.

De ChristenUnie is niet zo blij met de zogenaamde uitvoeringskosten. Van het grote bedrag, meer dan een half miljoen jaarlijks, gaat een groot deel naar ambtelijke kosten, bijna de helft. We vinden dat er meer geld echt besteed moet worden aan de armoedebestrijding. De wethouder heeft beloofd dat in de komende jaren minder geld ambtelijk zal worden besteed en er dus meer geld overblijft voor armoedebestrijding.

Labels

« Terug