ChristenUnie wil graag meer concrete acties om participatie versterken

Leiden
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 6 juni 2024 om 12:00

ChristenUnie wil graag meer concrete acties om participatie versterken

Participatie gaat over het betrekken van burgers bij beleid en besluitvorming. Helaas gaat het in Leiden vaak niet goed op het gebied van participatie. Soms worden inwoners niet of te laat betrokken bij plannen in hun buurt, terwijl de plannen vaak grote impact hebben op hun leefomgeving.

Dat participatie beter moet, dat wordt al langer door de raad geconstateerd en daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders de ‘Handreiking Samenwerken in de stad’ opgesteld. Een set aan afspraken over het betrekken van bewoners, ambtenaren, belangengroepen en initiatiefnemers bij nieuwe plannen.

Als ChristenUnie vinden we deze handreiking een mooi begin, maar we hadden liever wat méér concrete voorstellen gezien om participatie te verbeteren. Zelf hebben we als CU een paar jaar geleden bijvoorbeeld voorstellen ingediend om veel meer met verschillende varianten (scenario’s) te werken waarbij burgers en andere betrokkenden de keuze voorgelegd krijgen. Een ander voorstel van de CU was om bij nieuwe plannen bijvoorbeeld huis-aan-huis informatie op te halen bij inwoners. Beide CU-voorstellen zijn in het verleden door de raad aangenomen maar hiervan was weinig terug te vinden in de Handreiking.

Er gebeurt ontzettend veel in onze stad. Vaak gebeurt dat door private partijen, zoals bijvoorbeeld projectontwikkelaars. Die partijen hebben zelf ook een bepaald belang. Op zich geeft dat niets, maar de ChristenUnie vindt dat dit belang niet het publieke belang zoals natuur, milieu, leefomgeving en welzijn mag overheersen. Daarom moet de gemeente dit publieke belang beschermen door de regie te nemen in participatieprocessen. Dat zou in onze ogen best nog wat strikter mogen. De ChristenUnie mist die heldere kaders en randvoorwaarden in deze Handreiking. We zullen daarom de uitwerking van dit beleid op de voet volgen!