Geen ruimte voor antisemitisme in Leiden

Antisemitisme.jpeg
1 Pieter Krol.jpg 4 Dagmar Doorn.jpg
Door Pieter Krol, Dagmar Doorn op 17 januari 2024 om 12:00

Geen ruimte voor antisemitisme in Leiden

In de vergadering van 16 januari 2024 behandelde de gemeenteraad de herijking van Leiden Inclusief. Leiden Inclusief is een programma dat is opgezet om de stad Leiden zo inclusief mogelijk te maken zodat iedereen zich thuis en welkom voelt in Leiden.

De ChristenUnie is van mening dat racisme en discriminatie op basis van geloof hierin speciale aandacht verdienen, vooral in het huidige maatschappelijke klimaat. Zeker het voorkomen en bestrijden van antisemitisme verdient onze grote aandacht. In de afgelopen maanden is er in onze samenleving een toename van antisemitisme en islamofobie gesignaleerd, volgend op de aanslagen van 7 oktober. Daarom hebben we een motie ingediend die het College verzoekt om speciale aandacht te geven aan antisemitisme en andere vormen van racisme en discriminatie op basis van iemand geloofsovertuiging. Ook wordt het College verzocht om actiepunten op te stellen om antisemitisme en andere vormen van racisme tegen te gaan in Leiden. Het College komt nog voor de zomer met een actieplan naar de Gemeenteraad.

Wanneer we een inclusieve stad willen voor al onze inwoners, moeten we ons specifiek richten op de groepen die nu meer met uitsluiting en racisme te maken krijgen dan anders. In Leiden is er geen ruimte voor haat richting Joden, Moslims, Christenen of andere gelovigen. We zijn blij dat de rest van de gemeenteraad zich hier ook hard voor wil maken en de motie unaniem steunde.