ChristenUnie stemt in met herinrichting Jan van Houtkade

JvH-0000-scaled.jpg
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 20 oktober 2023 om 12:00

ChristenUnie stemt in met herinrichting Jan van Houtkade

Door de raad is op 12 oktober een voorstel voor de herinrichting van de Jan van Houtkade en de Koepoortsbrug aangenomen. Dit plan betekent een substantiële kwaliteitsverbetering van dit gebied. Minder verharding, meer groen, en door de inrichting als een 30km/h straat een verbetering van de verkeersveiligheid.

Doordat het wegprofiel verandert, wordt het bushokje verplaatst tot dicht tegen de voortuinen aan de Jan van Houtkade. De ChristenUnie vindt dat dit leidt tot een verminderd wooncomfort van de bewoners in de nabijheid van de bushalte. Daarom hebben we een voorstel ingediend waarin we het college verzoeken om bij de bushalte géén bushokje toe te passen. Helaas konden we voor dit voorstel geen meerderheid in de raad vinden. Het voorstel is niet aangenomen.