Drugsgebruik is niet normaal!

Cocaine.jpg
2 Albert Brink.jpg
Door Albert Brink op 26 juni 2023 om 20:00

Drugsgebruik is niet normaal!

In de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid is het thema Veiligheid besproken. Eén van de onderwerpen die toen aan de orde kwam is drugsoverlast. Drugsgebruik brengt gezondheidsrisico’s met zich mee en bovendien zijn sommige drugs erg verslavend. In discussies daarover wordt vaak gepleit voor keuzevrijheid. Drugs zijn weliswaar slecht voor de gezondheid, maar dat zijn drank en sigaretten ook, zo stelt men.

Een ander aspect dat met drugsgebruik te maken heeft, is dat je met het gebruik van drugs (of dat nu harddrugs of softdrugs is) ook de georganiseerde drugscriminaliteit in stand houdt. We horen regelmatig in het nieuws over aanslagen en geweld die te maken heeft de drugswereld.

Samen met het CDA hebben we daarom een motie ingediend onder het motto ‘Drugsgebruik is niet normaal!’. In die motie vroegen we het college om inwoners van Leiden beter bewust te maken van de bijdrage die drugsgebruik levert aan de georganiseerde drugscriminaliteit en daarnaast vroegen we het college om te onderzoeken wat er mogelijk is om drugsgebruik te ontmoedigen.

Hoewel sommige fracties verdeeld stemden, is het helaas niet gelukt om een meerderheid te vinden voor dit voorstel. Kennelijk vindt een deel van de raad nog steeds dat drugsgebruik normaal zou moeten zijn. We zullen de komende jaren alle mogelijkheden aangrijpen om het gebruik van drugs in te perken. Wij geloven dat als je de vraag naar drugs weet te beperken, de bijbehorende criminaliteit daarmee ook zal afnemen.