CU Leiden: Dit WK is geen feest

WK.png
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 10 november 2022 om 20:00

CU Leiden: Dit WK is geen feest

Afgelopen week bleek dat het Pesthuis in Leiden tijdens het WK Voetbal gebruikt wordt als feestlocatie voor Oranje-fans. Alle wedstrijden van het Nederlands elftal worden er op groot scherm uitgezonden. Daarnaast komt er een ’feestelijk programma’. Barry Badpak is de eerste artiest op 21 november als Nederland de openingswedstrijd tegen Senegal speelt. Ook zijn er activiteiten zoals pubquizzen en foutemuziekbingo's.

In de commissievergadering werk en middelen van 3 november heeft fractievoorzitter Pieter Krol zijn afschuw geuit over de aankondiging van Het Oranjehuis Leiden. Vanuit de raad kwam er veel bijval, ook van de wethouder Yvonne van Delft.

De gemeenteraad kan natuurlijk niet voorkomen dat het WK in Qatar plaatsvindt. En normaal gesproken is de CU ook niet tegen feestjes, maar dit WK is geen feest. De grove mensenrechtenschendingen in voorbereiding op het WK maken het ongepast en ongewenst om het WK met publieke feesten in de openbare ruimte van onze stad te vieren.

De ChristenUnie fractie zal in de raadsvergadering van 10 november een motie indienen die het college verzoekt om zich in te spannen dat er geen publieke feesten ter gelegenheid van het WK voetbal 2022 in Leiden worden georganiseerd door dit niet toe te staan in de openbare ruimte of door hierover in gesprek te gaan met private partijen die voornemens zijn dergelijke feesten te organiseren.