Samen Recht Doen aan vluchtelingen!

Vluchtelingen
1 Pieter Krol.jpg
Door Pieter Krol op 24 mei 2022 om 21:39

Samen Recht Doen aan vluchtelingen!

De afgelopen dagen was er in Leiden sprake van een hartverscheurend verhaal. In de vrouwenopvang, de opvang voor vrouwen die te maken hebben met verschillende vormen van misbruik, werd tot afgelopen maandag 23 mei een Marokkaanse vrouw opgevangen, zij staat bekend onder haar schuilnaam ‘Maria’. 

Op de vrijdag daaraan voorafgaand zou ze daar moeten vertrekken, omdat ze veilig zou kunnen terugkeren naar Marokko, terwijl er daar mogelijk sprake zou kunnen zijn van eerwraak. We hoorden verhalen dat ze geen eten kreeg en dat ze niet zelf boodschappen durfde te doen of naar de dokter kon gaan. Ze was bang dat ze anders niet terug naar binnen zou mogen.

In de gemeenteraad heeft de ChristenUnie - samen met de SP en Partij Sleutelstad - vragen gesteld aan het College over deze situatie. Vooral om na te gaan of de verhalen die de ronde doen kloppen. En bovenal om opnieuw aandacht te vragen voor de tientallen mensen die in Leiden in illegaliteit leven. De ChristenUnie wil een humane opvang voor ongedocumenteerde, uitgeprocedeerde asielzoekers en vluchtelingen die te maken hebben met problemen rondom hun verblijfsstatus. In de afgelopen periode is er - ondanks het feit dat Leiden een links stadsbestuur heeft - tot grote teleurstelling van de ChristenUnie fors bezuinigd op opvang en begeleiding van deze kwetsbare doelgroepen. De ChristenUnie maakt daarin andere keuzes en wil dat niemand in de kou staat.

Voor wat betreft de casus van Maria heeft het College aangegeven dat er geen eten en medische bezoeken zijn ontzegd. Om recht te doen aan de belangen van alle betrokken partijen wilde het College niet publiekelijk reageren op persoonlijke details. Op de achtergrond zal de ChristenUnie zich ervoor inzetten om Maria goede opvang en begeleiding te bieden.

En er zijn in Leiden nog veel meer vluchtelingen die smachten naar opvang en begeleiding in hun persoonlijke situatie. De inzet van de ChristenUnie is erop gericht dat de gemeente samen met het Comité Opvang Ongedocumenteerde Leiden (COOL) extra huisvesting mogelijk maakt voor de meest schrijnende situaties van vluchtelingen in en rond Leiden. Eerder heeft de gemeenteraad hiervoor op voorspraak van de ChristenUnie al extra middelen beschikbaar gesteld. Want in Leiden laat de ChristenUnie niemand in de kou staan.