ChristenUnie Leidse regio wil meer woningen daklozen

CU Binnenvest.tif
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 28 februari 2022 om 14:17

ChristenUnie Leidse regio wil meer woningen daklozen

De ChristenUnie in Leiden en Leiderdorp willen dat gemeenten in de Leidse regio meer ambitie tonen om extra woningen te realiseren voor dak- en thuislozen en wil daar letterlijk een steentje aan bijdragen. Lijsttrekkers Pieter Krol (Leiden) en Arie Janssen (Leiderdorp) gingen zaterdag 26 februari samen met ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder op bezoek bij stichting de Binnenvest, die opvang organiseert in de Leidse regio voor dakloze inwoners.

In 2020 publiceerde de GGD een onderzoek naar woon-en ondersteuningsbehoeften van dak- en thuislozen in en rond Leiden. In dit onderzoek kwam het schrijnende tekort aan geschikte opvangplekken in de Leidse regio aan het licht. De nachtopvang van de Binnenvest zit hierdoor overvol. Het grote probleem en de belangrijkste oorzaken: de krapte op de woningmarkt en het extreme tekort aan betaalbare woningen waar daklozen of inwoners die dakloos dreigen te worden naartoe kunnen uitstromen. De ChristenUnie vindt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling.

Om die reden brachten lijstrekker Pieter Krol (Leiden), lijsttrekker Arie Janssen (Leiderdorp) en Tweede Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie een bezoek aan maatschappelijke opvang de Binnenvest. Daar spraken zij met bewoners van de maatschappelijke opvang en met directeur-bestuurder Emmy Klooster. Uit het gesprek bleek eens temeer dat de tekorten hoog zijn en dat, ondanks de gepassioneerde inzet van medewerkers bij de Binnenvest, de nood extreem hoog is. Emmy Klooster: “In de afgelopen jaren zijn er nog geen 100 woningen extra gerealiseerd, terwijl we in de Binnenvest afgelopen jaar 650 inwoners hebben opgevangen.”

Ondanks dat de ChristenUnie het probleem niet vreemd is, was het verhaal van de Binnenvest opnieuw confronterend. Kamerlid Don Ceder: “Het raakt mij om te zien dat een groot sociaal probleem als dakloosheid in feite wordt veroorzaakt of in stand wordt gehouden door een gebrek aan geschikte en betaalbare woningen. Het is wereld op z’n kop dat fysieke problemen in gemeenten, zoals een tekort aan woningen, leiden tot zulke grote sociale problemen.”

Pieter Krol (Leiden) en Arie Janssen (Leiderdorp) willen dat de gemeenten in de Leidse regio meer ambitie tonen en zorgen voor voldoende woningen voor daklozen. Er moeten volgens de ChristenUnie letterlijk stenen bij. Krol: “Het is belangrijk om samen met Don Ceder hier op bezoek te zijn. Naast dat dit een duidelijke Leidse opgave is voor Leiden en de regio, verdient dit probleem ook landelijke aandacht en een landelijke aanpak.” Janssen: “Het is echt zaak dat we grote prioriteit maken van de realisatie van extra woningen voor inwoners die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden. Juist aan kwetsbare inwoners wil de ChristenUnie samen recht doen!”

Deel dit bericht