Cultuur in Leiden: Voor Elkaar!

bannerleiden1
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 4 februari 2020 om 21:14

Cultuur in Leiden: Voor Elkaar!

De gemeenteraad heeft een nieuwe Cultuurnota vastgesteld. Daarin regelt de gemeente onder andere welke ambities en doelen de stad heeft op het gebied van cultuur.

Voor de ChristenUnie is het vooral van belang dat cultuur breed toegankelijk is, juist ook voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om met kunst of cultuur in aanraking te komen, zoals ouderen, gehandicapten of mensen die leven in of rond de armoedegrens. De ChristenUnie heeft hier een voorstel voor geschreven dat unaniem is aanvaard door de gemeenteraad.

Op het gebied van cultuur heeft de ChristenUnie ook graag aandacht voor amateurkunstenaars. Leiden heeft een subsidieregeling om amateurkunst van bijvoorbeeld koren of toneelverenigingen te stimuleren. De ChristenUnie wil dat er niet te veel verenigingen op voorhand worden uitgesloten van deze regeling. Door een voorstel van de ChristenUnie kunnen bijvoorbeeld ook kerkkoren of studentenorganisaties gebruik maken van deze subsidie. Kunst en cultuur moeten kunnen worden verzorgd én gebruikt voor en door iedereen, dat vindt de ChristenUnie: Cultuur, voor elkaar!