Ambitieus beleid voor mensen in de bijstand

bijstand - een weg uit de bijstand - met logo.jpg
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 19 december 2019 om 14:49

Ambitieus beleid voor mensen in de bijstand

Op dinsdag 17 december heeft de Gemeenteraad ingestemd met nieuw beleid dat een bijdrage moet leveren om meer mensen vanuit de bijstand aan een betaalde baan te helpen. De ChristenUnie is het met het College eens dat dat een belangrijk streven is. Tegelijkertijd zijn we er daarmee volgens de ChristenUnie niet. 

In Leiden worden per jaar ongeveer 3000 bijstandsuitkeringen per jaar verstrekt. Dat is een ontzettend groot aantal als dat wordt afgezet tegen de bloeiende economie waar momenteel sprake van is.

De ChristenUnie pleit er daarom al geruime tijd voor dat er meer balans moet zijn tussen de bloeiende economie aan de ene kant, en een grote groep mensen die dat niet merkt aan de andere
kant. Het nieuwe beleidsplan kan een bijdrage leveren om die brug te slaan.

De ChristenUnie wil echter op een aantal punten meer ambitie en concretere acties van het College zien. Daarom hebben we vier voorstellen ingediend:

  • De ChristenUnie wil dat we mensen in de bijstand niet afschrijven: iedereen doet en telt mee in de maatschappij, met of zonder baan. Juist voor de mensen voor wie een (on)betaalde baan niet haalbaar is, moet de gemeente passende ondersteuning bieden. Door een voorstel van de ChristenUnie wordt dit vangnet geboden en wordt er met iedere Leidenaar in de bijstand een persoonlijk plan opgesteld waarin de juiste ondersteuning wordt geregeld.
  • De ChristenUnie wil dat de gemeente bij de uitvoering van dit plan meer samenwerkt met partijen uit het maatschappelijk middenveld, zoals vrijwilligersorganisaties als Stichting Leiden Voor Elkaar en iDoe. Samen met deze organisaties is het mogelijk om maatwerk te leveren om mensen naar vermogen mee te laten doen in de samenleving.
  • De ChristenUnie wil dat de gemeente meer ambitie toont om de hoeveelheid bijstandsuitkeringen omlaag te brengen, het huidige aantal is gezien de economische bloei van de stad echt te hoog. We hebben daarom voorgesteld dat ons doel moet zijn dat er in 2022 nog maximaal 2800 uitkeringen per jaar worden verleend.
  • De ChristenUnie wil dat werken meer loont. Het gebeurt met enige regelmaat dat mensen die vanuit de bijstand (weer) aan het werk gaan, een lager besteedbaar inkomen hebben met werk, dan in de periode ervoor zonder werk. Dat is de wereld op z’n kop. Het College moet in kaart brengen hoe groot dit probleem in Leiden is en waar nodig met maatregelen komen om werken lonender te maken.

Al onze genoemde voorstellen zijn door de gemeenteraad aangenomen. We zijn dankbaar voor deze concrete, tastbare resultaten, waarmee we mensen in de bijstand de ondersteuning bieden die ze verdienen.

Deel dit bericht