Gemeenteraad stelt nieuw armoedebeleid vast

money
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 3 maart 2019 om 16:17

Gemeenteraad stelt nieuw armoedebeleid vast

Op 14 februari 2019 heeft de gemeenteraad er een beleidsplan over armoedebestrijding besproken. Voor de ChristenUnie is dat een heel belangrijk thema, het gaat namelijk over mensen die het zonder goede ondersteuning vanuit de overheid tijdelijk of blijvend niet redden. 

Er is in Leiden in de afgelopen periode behoefte ontstaan aan armoedebeleid dat mensen helpt om mee te kunnen doen en mee te kunnen komen in de maatschappij, door (vrijwilligers)werk, sport, muziek, school of op andere manieren. 
In het nieuwe armoedebeleid krijgen Jeugd- en Gezinsteams (JGT's) en Sociale Wijkteams (SWT's) een belangrijke rol in het tegengaan van armoede krijgen. Zij komen namelijk nu al bij mensen thuis en kunnen goed inschatten welke zorg of ondersteuning mensen nodig hebben. Tegelijk zien zij nog niet alle Leidenaren, daarom heeft de ChristenUnie een voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat een aantal kwetsbare groepen niet buiten de boot valt. Op dit moment is er bijvoorbeeld een groep pensioengerechtigden en arbeidsongeschikten die wel recht hebben op inkomensondersteuning, maar geen gebruik (weten) te maken van dat recht. De gemeenteraad heeft dit voorstel van de ChristenUnie aangenomen, waardoor zoveel mogelijk mensen die recht hebben op ondersteuning, die ondersteuning hopelijk ook krijgen. 
Volgens de ChristenUnie is het nieuwe armoedebeleid een effectieve manier om mensen te ondersteunen die te kampen hebben hebben met armoede, vooral door de rol van JGT's en SWT's. Tegelijkertijd moet het College van B&W heel kritisch kijken of dit ook daadwerkelijk lukt en of er voldoende mensen worden bereikt in dit nieuwe beleid. Daarom heeft de ChristenUnie een voorstel gedaan om het nieuwe beleid volgend jaar op een heel aantal indicatoren (onder andere de kwaliteit en de toegankelijkheid van de ondersteuning) te evalueren, ook dat voorstel is door de gemeenteraad aangenomen. 

Deel dit bericht