Een radicale vergroening in Leiden. Zo krijgen we het voor elkaar!

foto groen filmpje
CU Leiden Blauw
Door ChristenUnie Leiden op 17 maart 2018 om 18:18

Een radicale vergroening in Leiden. Zo krijgen we het voor elkaar!

De ChristenUnie wil de komende jaren werken aan een radicale vergroening van Leiden. Ook moet het bestaande groen veel beter worden beschermd.

Noodzaak groene stad

Een groene stad en groene buurten zijn van groot belang voor een fijne leefomgeving. Groen in de stad is echter ook duurzaamheid bij uitstek: het haalt verontreiniging uit de lucht en zorgt voor een goede afvoer van regen. Groen is goed voor het welzijn van mensen, voor ontspanning en de stad wordt er mooier van. Groen is vaak het thuis van allerlei dieren die ook thuis horen in de stad en belangrijk zijn voor de biodiversiteit.

Radicale vergroening

De ChristenUnie wil een radicale vergroening van de versteende stad. Het stadsbestuur heeft de afgelopen jaren bij herinrichtingen te weinig gedaan aan vergroening. De ChristenUnie ziet juist veel kansen voor groen in de stad.

  • Er is ruimte voor stadsparken op de ondergrondse parkeergarages aan de Lammermarkt en Garenmarkt;
  • Er is ruimte voor groen op de vele platte daken van gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente en de woningcorporaties;
  • Er is ruimte voor geveltuinen en meer bomen in de stad.

Ook vindt de ChristenUnie dat het project Singelpark groener kan. Er worden vele miljoenen aan het Singelpark uitgegeven. We vinden dat van dit geld de stad ook echt groener moet worden, en dat het Singelpark niet beperkt moet blijven tot een marketingproject waar het geld vooral naar bruggen en promotiecampagnes gaat. Daarnaast vindt de ChristenUnie dat plastic kunstgras in de stad geen goede vervanging is voor echt gras. Hier en daar kan een kunstgrasveld een oplossing zijn voor sportverenigingen, maar de gemeente moet zich veel meer inspannen voor echt gras, zeker waar het speelplaatsen in de openbare ruimte betreft.

Bestaand groen beschermen

Het reeds bestaande groen moet veel beter worden beschermd. De ChristenUnie vindt het onverteerbaar dat voor de Rijnlandroute 9.000 bomen gekapt moeten worden en heeft zich hier tot het einde tegen verzet. Ook in de wijken, bijvoorbeeld in Nieuw Leyden, het Houtkwartier, Leiden Noord en veel andere plekken in de stad is de gemeente niet zuinig omgesprongen met het schaarse groen. Dat is ook te zien in het zogenaamde bomenfonds, waar de gemeente geld in moet storten voor iedere boom die wordt gekapt. Met dit geld moet het groen worden gecompenseerd. Het bomenfonds wordt echter steeds voller en de Leidse straten worden langzaam maar zeker steeds grijzer. Dat moet stoppen!

Meer weten? Ga naar www.leiden.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

Deel dit bericht