Woordenlijst Politiek Jargon

De ChristenUnie Leiden biedt u een Woordenlijst Politiek Jargon aan. Hierin vindt u veel begrippen die ambtenaren en politici gebruiken, verklaard in normaaltaal.

Rechts op deze pagina vind u hoe en wat in gebruik

Veel plezier ermee.

Mist u nog iets in deze woordenlijst, laat het ons weten via info@leiden.christenunie.nl.

Woordenlijst Politiek Jargon

Zetel

Plaats voor een raadslid in de gemeenteraad. Ieder raadslid heeft een vaste stoel in de gemeenteraad, een zetel, voor de periode waarvoor deze is gekozen. Deze zetels zijn gegroepeerd per partij. Hoewel misschien uit de tweede zin de indruk ontstaat dat gemeenteraadsleden vaste plaatsen hebben, kunnen deze met elke verandering van de gemeenteraad van plaats wijzigen (bijvoorbeeld als iemand zich afsplitst van een partij, wordt de volgorde weer veranderd).
Het aantal zetels dat een gemeenteraad telt verschilt en word mede bepaalt door het aantal inwoners dat een gemeente heeft.
tot 3.000 inwoners  9
3.001-6.000          11
6.001-10.000        13
10.001-15.000      15
15.001-20.000      17
20.001-25.000      19
25.001-30.000      21
30.001-35.000      23
35.001-40.000      25
40.001-45.000      27
45.001-50.000      29
50.001-60.000      31
60.001-70.000      33
70.001-80.000      35
80.001-100.000    37
100.001-200.000  39
200.001 of meer   45

Het streven van de landelijke overheid is wel om gemeentes te maken die goed kunnen functioneren en genoeg bestuurlijke mogelijkheden in huis hebben om alle vragen die er komen en onderwerpen die er spelen vanuit en binnen de gemeente zelf op te lossen. Daarvoor vinden er nu veel gemeentelijke herindelingen plaats die leiden tot grotere gemeentes. Een grotere gemeente kan namelijk voldoende ambtenaren in dienst hebben die de vragen en onderwerpen goed kunnen afhandelen.

Zondag

In Nederland wordt de zondag gezien als een rustdag. Voortgekomen uit de christelijke traditie waarin de zondag als een herdenking van de opstanding uit de dood door Jezus Christus wordt gezien. Om de reden dat een dag van de week vrij is om te rusten, is de ChristenUnie ook tegen de openstelling van winkels op zondag. De kleine ondernemers kunnen zo niet aan hun rust toekomen en veel werknemers worden ook verplicht om te werken. Het is bewezen goed voor een mens om ritme en regelmaat te hebben. Het mogelijk maken van werken op 7 dagen in de week verstoort dit ritme voor veel mensen.

In veel landen vinden verkiezingen op zondag plaats. Het is met name de protestantse traditie die ervoor gezorgd heeft dat Nederland altijd op een werkdag stemt, op woensdag. Zie ook het dossier op deze website

Zorgsector

De zorgsector omvat volksgezondheid met inbegrip van de gezinsverzorging, het kruiswerk en de voorzieningen voor ouderen en gehandicapten.

Zwevende kiezer

De verkiezingsstrijd richt zich met name op de kiezers die nog niet weten wat te stemmen: de zwevende kiezers. Met het langzaam toenemen van de individualisering verbinden steeds minder mensen zich levenslang aan dezelfde partij.