Visie op Leiden

Dit is de ChristenUnie in Leiden!

Leiden is een mooie stad, waar we trots op zijn. Dat wil de ChristenUnie graag zo houden. Onze mooie stad moet goed zijn voor iedereen: voor zelfstandige en kwetsbare mensen, voor ouderen en jongeren. Met elkaar hebben de gemeente en de inwoners van Leiden als taak te werken aan een stad die goed functioneert. Mensen komen pas echt tot hun recht in het samenleven met anderen. De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welzijn en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen, als ze zorg dragen voor elkaar. Dat noemen we christelijk-sociale politiek.

Zorg voor een goede woon- en leefsituatie kan bijdragen aan deze bloei. Dat betekent niet alleen woningen, bedrijven en wegen, maar ook zorg voor de schepping en aandacht voor duurzaamheid en een schoon milieu. Zo zorgen we ook voor toekomstige generaties. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen in een omgeving waarin het goed leven is.

Dit alles kunnen we niet alleen! De overheid heeft niet alles in de hand en de politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we iets moois van onze gemeente maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan! Want de ChristenUnie roept nooit zomaar wat, maar staat voor een degelijke manier van politiek bedrijven.

De ChristenUnie noemt zich niet voor niets: stabiel en betrokken!

 

De ChristenUnie, dat is:

• voor elkaar

• hart voor groen

• betrouwbaar bestuur

 


1. Mart Keuning, Raadslid/fractievoorzitter

Wat ik doe?
Hiervoor landelijk bestuurslid politiek en vicevoorzitter van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. Vanaf september 2008 ben ik duo raadslid voor de ChristenUnie in Leiden in de commissie werk en financiën, vanaf 2010 ook in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

Mijn passie voor Leiden:
Wanneer ik door Leiden wandel verbaas ik me nog steeds over hoe mooi de stad is. Leiden heeft eigenlijk alles; een breed cultuuraanbod, een historische binnenstad, een levendige studentencultuur. Toch heeft Leiden niet het megalomane van een stad als Amsterdam, en dat maakt het gemoedelijk. Als politicus sta ik voor het behoud van die specifieke eigenschappen van Leiden. We hoeven niet zo groot te zijn als Amsterdam, zo bedrijvig als Rotterdam, of zo bereikbaar als Utrecht om toch de mooiste stad van Nederland te zijn!
Met dat als uitgangspunt voor de stad Leiden moet de gemeentepolitiek werken aan de armoedebestrijding, het helpen van ouderen, invaliden en werklozen, een evenwichtige verdeling van het geld en het oplossen van bereikbaarheidsknelpunten.


2. Carlijn Bergwerff, duo-raadslid

Wat ik doe?
Begin 2011 ben ik begonnen als fractie-assistent voor de Leidse ChristenUnie-fractie. Inmiddels ben ik duo-raadslid in de commissie Onderwijs en Samenleving. Op dit moment ben ik als promovenda werkzaam op de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hiervoor doe ik onderzoek bij kinderen met ADHD.

Mijn passie voor Leiden:
Ik ben trots op Leiden vanwege haar rijke historie, de cultuur en het hoogwaardige onderwijs. Leiden is een stad met allure, maar kent daarnaast een dorps karakter dat ervoor zorgt dat je niet anoniem blijft en er onderlinge samenhang is. De singels en grachten in de stad en de watergebieden net buiten de stad maken Leiden tot een prettige leefomgeving. Ik vind het belangrijk dat de stad een goede thuishaven is voor al haar inwoners, van studenten tot gezinnen en van welvarende mensen tot inwoners die het minder goed hebben. Vanuit mijn christelijke overtuiging draag ik hier graag aan bij.

 

3. Pieter Krol, duo raadslid

 Wat ik doe?
Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen (2014) had ik het genoegen om op de tweede plaats op de lijst van de ChristenUnie te staan. Zodoende ben ik in maart 2014 begonnen als duo-raadslid van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Ik ben momenteel werkzaam als voorzitter van de Universiteitsraad van de Universiteit Leiden.

Mijn passie voor Leiden:
Ik vind het een geweldig voorrecht om inwoner van de trots van Neerlands steden te zijn. Leiden is een stad waar cultuur en geschiedenis prominent aanwezig zijn en waar de oudste universiteit van Nederland staat. Tegelijkertijd voeren gezelligheid en gemoedelijkheid de boventoon. Leiden moet een stad zijn van denken en doen. Daarin zie ik een grote en mooie uitdaging voor de Leidse inrichting en samenleving: het denken moet terugkomen in innovatie en duurzaamheid, voor een mooier, groener en gezonder Leiden. Het doen gaat over de onderlinge omgang van Leidenaren: van jong tot oud, van student tot burger, van arm tot rijk moeten we goed met elkaar en voor elkaar leven.

 

 
4. Albert Brink, duo-raadslid

Wat ik doe?
Ik ben leidinggevende bij middelgrote bouwonderneming in Zwijndrecht. In die rol ben ik dagelijks bezig met ontwikkelingen en bouwplannen in de regio Rotterdam en Den Haag. Sinds februari 2017 ben ik duo-raadslid voor de ChristenUnie in de commissie Stedelijke Ontwikkeling.

Mijn passie voor Leiden is:
Al zo’n 20 jaar woon ik met mijn vrouw en drie dochters in deze ‘stad van mijn hart’. Iedere keer weer, als we bezoek van buiten de stad hebben, laten we vol trots onze mooie stad zien. Wat altijd weer opvalt is hoe compact Leiden is, ingeklemd tussen de buurgemeenten. Dat betekent dus ook dat er maar beperkte ruimte is in de stad om te bouwen. Voor ieder bouwplan moeten dan ook keuzes gemaakt worden: uitzicht of hoogbouw, groen of parkeerplaatsen, woningen of kantoren. Ieder plan vraagt weer om een specifieke afweging van belangen. Mooi om daarin concreet te laten zien wat we als ChristenUnie belangrijk vinden en op die manier dienstbaar te zijn aan stad en inwoners.

Het is een eer om zo een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van onze stad!