Geschiedenis

Geschiedenis van de planvorming voor bedrijventerrein Oostvlietpolder

Wat is de geschiedenis rond het bestemmingsplan Oostvlietpolder?
Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw was de Provincie Zuid-Holland dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor een baggerstort. Het oog van de Provincie viel op de groene Oostvlietpolder. Omdat het toenmalig college hard op zoek was naar uitbreiding van het areaal aan bedrijventerrein, was er al snel een deal geboren.
Het verzet vanuit de bevolking was echter enorm, in eerste instantie vooral tegen de baggerstort, maar ook tegen het volbouwen van een van de laatste groene polders van Leiden.
Onder druk van dit verzet en van tanende politieke steun vanuit de toenmalige coalitie voor de aanleg van de baggerstort, besloot het college in 1999 de baggerstort uit het bestemmingsplan te schrappen. Het bedrijventerrein bleef daar evenwel instaan. De ChristenUnie, die toen net in de raad vertegenwoordigd was, koos ervoor om de polder groen te houden en heeft niet ingestemd met het bestemmingsplan.
Bewoners en vooral de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder namen geen genoegen met het bestemmingsplan en vochten het aan tot aan de Raad van State. En met succes. In 2001 werd het bestemmingsplan door de Raad van State vernietigd, omdat de inpassing van het bedrijventerrein binnen het bestemmingsplan niet duidelijk was, en ook de gevolgen voor flora en fauna niet afdoende waren onderzocht.

Ondanks deze tegenslag waagde het toenmalig college zich in 2004 aan een nieuw bestemmingsplan. De omvang zou beperkt worden tot maximaal 40 ha. Ook nu zag de ChristenUnie nut noch noodzaak van de aanleg van een bedrijventerrein op deze locatie en steunde het bestemmingsplan dan ook niet. De toenmalige coalitie steunde het plan wel en het bestemmingsplan werd vastgesteld.
Ook dit bestemmingsplan werd aangevochten en in 2004 door de Raad van State geschorst. De reden was dat de verkeersafwikkeling niet goed geregeld was en dat de luchtkwaliteitsnormen werden overschreden. Het college heeft dit vervolgens gerepareerd. Op dit moment ligt het bestemmingsplan opnieuw voor bij de Raad van State. Een definitieve uitspraak wordt eind 2007 verwacht.