RSS icon linking to RSS overview

Plaats voor kwetsbare groepen en vluchtelingen in Leiden

vluchtelingenstroomzaterdag 12 maart 2016 13:11 De gemeenteraad heeft donderdag een besluit genomen om 9 locaties in de stad te onderzoeken voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en mensen met een verblijfsstatus. De ChristenUnie is blij met dit besluit. We nemen onze verantwoordelijkheid voor vluchtelingen nu dat nodig is en bieden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt perspectief om hun leven weer op de rails te krijgen. lees verder
Labels

Hele oppositie achter CU-motie tegen wethouder

Mart Keuningvrijdag 19 februari 2016 16:12 Vorige week donderdag besprak de gemeenteraad van Leiden de nieuwe steun van de gemeente voor de Biotech Trainig Facility. Na de eerste termijn van wethouder Strijk diende de ChristenUnie namens de hele oppositie een motie van afkeuring in: de wethouder was herhaaldelijk niet eerlijk en bleef naar de mening van de oppositie zaken anders voorstellen. lees verder
Labels

Bed-bad-brood-voorziening in Leiden geopend

Opening BBBdinsdag 19 januari 2016 16:44 De langverwachte bed-bad-brood-voorziening in Leiden is in gebruik genomen door Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen Leiden. In een mooi verbouwd pand aan het Maansteenpad worden sinds begin januari ruim 20 uitgeprocedeerde vluchtelingen opgevangen. De ChristenUnie is erg blij dat er nu een humane oplossing is voor deze mensen, die voornamelijk op straat leefden, omdat ze geen recht hebben op onderdak bij bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum of daklozenopvang. lees verder
Labels

Begroting Leiden: CU zet in op jeugdzorg, daklozenopvang en zelfstandige winkelier

winkelstraat_blur_kleinzaterdag 14 november 2015 12:00 Deze week werd in de gemeenteraad van Leiden de begroting voor 2016 behandeld. De ChristenUnie heeft daarbij aandacht gevraagd voor de decentralisaties. Het college en de gemeenteraad lijken weinig grip te hebben op de jeugdzorg, WMO en participatiewet. Dat moet beter. Daarnaast is de zorg voor daklozen in Leiden nog altijd niet op orde, een thema waar de CU al lang aandacht voor vraagt. Een ChristenUnie-voorstel voor meer aandacht voor zelfstandige winkeliers werd aangenomen. lees verder
Labels

ChristenUnie met meerderheid gemeenteraad tegen Leidse gokhallen

pokeren-2dinsdag 06 oktober 2015 18:00 Onder toeziend oog van een overvolle publieke tribune werd op 1 oktober in de gemeenteraad gedebatteerd over de vraag of er in Leiden een gokhal moet worden toegelaten. Tot nu toe werden alle ... lees verder
Labels

meer nieuws