RSS icon linking to RSS overview

Motie ChristenUnie: huishoudelijke hulp betaalbaar

Huishoudelijke hulpmaandag 19 september 2016 19:13 In 2015 is het Leids model voor Hulp bij het Huishouden van start gegaan. Dit model is in september door de gemeenteraad geëvalueerd. De belangrijkste zorg uit de evaluatie is dat blijkt dat niet iedereen die de huishoudelijke hulp nodig heeft deze ook krijgt, soms omdat mensen de zorg niet kunnen betalen. De ChristenUnie-motie om niemand vanwege financiële redenen zonder hulp te laten zitten werd aangenomen. lees verder
Labels

ChristenUnie: Behoud geld voor Jeugd- en Gezinsteams

kinddinsdag 12 juli 2016 19:08 Het bedrag dat Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) overhielden in 2015 blijft toch behouden. Het College van Leiden stelde voor het geld niet opnieuw aan de JGT’s uit te geven, maar een ChristenUnie-voorstel om het geld beschikbaar te houden werd gesteund. lees verder
Labels

CU-voorstel voor bestrijding eenzaamheid aangenomen

Carlijn Bergwerffmaandag 11 juli 2016 19:03 In de laatste vergadering voor het reces, over de plannen voor 2017, werd het ChristenUnie-voorstel voor een onderzoek naar eenzaamheid in de stad aangenomen. Dat onderzoek is nodig omdat er de laatste jaren sprake lijkt van groeiende eenzaamheid onder inwoners. Vooral onder ouderen, maar ook onder jongeren, mensen met een psychische aandoening of andere groepen komt eenzaamheid steeds meer voor. lees verder
Labels

Plaats voor kwetsbare groepen en vluchtelingen in Leiden

vluchtelingenstroomzaterdag 12 maart 2016 13:11 De gemeenteraad heeft donderdag een besluit genomen om 9 locaties in de stad te onderzoeken voor mensen die uit de maatschappelijke opvang komen en mensen met een verblijfsstatus. De ChristenUnie is blij met dit besluit. We nemen onze verantwoordelijkheid voor vluchtelingen nu dat nodig is en bieden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt perspectief om hun leven weer op de rails te krijgen. lees verder
Labels

Hele oppositie achter CU-motie tegen wethouder

Mart Keuningvrijdag 19 februari 2016 16:12 Vorige week donderdag besprak de gemeenteraad van Leiden de nieuwe steun van de gemeente voor de Biotech Trainig Facility. Na de eerste termijn van wethouder Strijk diende de ChristenUnie namens de hele oppositie een motie van afkeuring in: de wethouder was herhaaldelijk niet eerlijk en bleef naar de mening van de oppositie zaken anders voorstellen. lees verder
Labels

meer nieuws