RSS icon linking to RSS overview

Thema-avond: lokale politiek

Titia Cnossen-610vrijdag 28 oktober 2016 18:15 Wat houdt het in om in een gemeenteraad te zitten? Gebeurt er wel wat in de lokale politiek? Hoeveel tijd kost het en wat komt er bij kijken? Heb je er wel eens over nagedacht om gemeenteraadslid ... lees verder
Labels

Mart Keuning over discussie burgerinspraak

Marktpleinvrijdag 28 oktober 2016 18:00 Afgelopen week was er een discussie over burgerinspraak, naar aanleiding van een idee om de gemeentewet aan te passen en ruimte te bieden om te gaan testen met meer burgerinspraak. Mart Keuning ... lees verder
Labels
In de media

Motie ChristenUnie: huishoudelijke hulp betaalbaar

Huishoudelijke hulpmaandag 19 september 2016 19:13 In 2015 is het Leids model voor Hulp bij het Huishouden van start gegaan. Dit model is in september door de gemeenteraad geëvalueerd. De belangrijkste zorg uit de evaluatie is dat blijkt dat niet iedereen die de huishoudelijke hulp nodig heeft deze ook krijgt, soms omdat mensen de zorg niet kunnen betalen. De ChristenUnie-motie om niemand vanwege financiële redenen zonder hulp te laten zitten werd aangenomen. lees verder
Labels

ChristenUnie: Behoud geld voor Jeugd- en Gezinsteams

kinddinsdag 12 juli 2016 19:08 Het bedrag dat Jeugd- en Gezinsteams (JGT’s) overhielden in 2015 blijft toch behouden. Het College van Leiden stelde voor het geld niet opnieuw aan de JGT’s uit te geven, maar een ChristenUnie-voorstel om het geld beschikbaar te houden werd gesteund. lees verder
Labels

CU-voorstel voor bestrijding eenzaamheid aangenomen

Carlijn Bergwerffmaandag 11 juli 2016 19:03 In de laatste vergadering voor het reces, over de plannen voor 2017, werd het ChristenUnie-voorstel voor een onderzoek naar eenzaamheid in de stad aangenomen. Dat onderzoek is nodig omdat er de laatste jaren sprake lijkt van groeiende eenzaamheid onder inwoners. Vooral onder ouderen, maar ook onder jongeren, mensen met een psychische aandoening of andere groepen komt eenzaamheid steeds meer voor. lees verder
Labels

meer nieuws